36. Ders Arapça Öğreniyorum Arapça’da Emir Kipi | Emr-i Hazır – Nehy-i Hazır

Arapçada emir kipi, Türkçedekinden farklı olarak, emrin olumlu ve olumsuz oluşuna göre ikiye ayrılır. Olumlu emir “emir”, olumsuz emir ise

Devam

35. Ders Arapça Öğreniyorum | Fiillerde Olumsuzluk – Cezm Alametleri – 2. Bölüm

Cezm, isimlerle ilgili bir kavram olmayıp, sadece fiillerle ilgili bir kavramdır ve fiillerin de son harfinin harekeleri veya son ekleriyle

Devam

34. Ders Arapça Öğreniyorum | Fiillerde Olumsuzluk – 1. Bölüm

Arapça fiillerin geçmiş zaman, şimdiki/geniş zaman çekimlerini önceki bölümlerde incelemiştik. Arapça fiiller olumsuz hâle çevrilirken mâzî fiilin başına ( ما

Devam

33. Ders Arapça Öğreniyorum | Sıfat Tamlaması

Arapçada bir ismin ardından gelerek o ismi niteleyen sözcüklere sıfat ) صِفة ( diyoruz. Sıfatlar sözcüklerin anlamlarını sayı, renk, şekil,

Devam