36. Ders Arapça Öğreniyorum Arapça’da Emir Kipi | Emr-i Hazır – Nehy-i Hazır

Arapçada emir kipi, Türkçedekinden farklı olarak, emrin olumlu ve olumsuz oluşuna göre ikiye ayrılır. Olumlu emir “emir”, olumsuz emir ise

Devam

35. Ders Arapça Öğreniyorum | Fiillerde Olumsuzluk – Cezm Alametleri – 2. Bölüm

Cezm, isimlerle ilgili bir kavram olmayıp, sadece fiillerle ilgili bir kavramdır ve fiillerin de son harfinin harekeleri veya son ekleriyle

Devam

34. Ders Arapça Öğreniyorum | Fiillerde Olumsuzluk – 1. Bölüm

Arapça fiillerin geçmiş zaman, şimdiki/geniş zaman çekimlerini önceki bölümlerde incelemiştik. Arapça fiiller olumsuz hâle çevrilirken mâzî fiilin başına ( ما

Devam

33. Ders Arapça Öğreniyorum | Sıfat Tamlaması

Arapçada bir ismin ardından gelerek o ismi niteleyen sözcüklere sıfat ) صِفة ( diyoruz. Sıfatlar sözcüklerin anlamlarını sayı, renk, şekil,

Devam

32. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça’da İsim Tamlaması

En az iki ismin yan yana gelerek oluşturduğu tamlamaya isim tamlaması denir. Arapçada tamlamanın ögelerinden tamlanana muzâf ( مُضاف ),

Devam

31. Ders Arapça Öğreniyorum | Soru Edatları

Arapçada soru ifadelerinin başında kullanılan edatlar isim ve harf olarak ikiye ayrılır. Bu edatların bazılarını daha önceki bölümlerden tanıyoruz. Bu

Devam

29. Ders Arapça Öğreniyorum | Eyne Soru Kelimesi “Nerede Yaşıyorsun?” Konuşma Metinleri

İsim ve Fiil Cümlelerinin günlük yaşantı da kullanabilmemiz için videolarımız arasına, zaman zaman konularımıza yönelik konuşma metinleri ve Okuma Parçaları

Devam

28. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça’da İsim Cümlesi | Haber Çeşitleri | Haberin Müfred, Fiil Cümlesi ve Şibhi Cümle olması | 2. Bölüm

Haber üç çeşittir. 1- Mufred 2- Cümle 3- Şibih cümle Haberin Mufred Olması “Mufred” sözcüğünün kelime anlamı “tekil” olsa da,

Devam

27. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça’da İsim Cümlesinin Yapısı | 1. Bölüm

Arapçada isimle başlayan cümleye isim cümlesi denir. İsim cümlesi iki ögeden oluşur. 1- Mubteda 2- Haber Mubteda: İsim cümlesinin öznesinin

Devam