11. Ders Arapça Öğreniyorum | Mazi (Di’li Geçmiş Zaman) Fiil Çekimleri

Arapça’da Zamanlar ve Zamanlar Arası Geçişler Arapçada zamanlar, Mazi ve ve Muzari fiil çekimleri ve bunlara yapılan ilave harf veya

Devam

10. Ders Arapça Öğreniyorum | Sülasi (Üç Harfli) Fiiller ve Aksam-ı Seba

Sülasi Fiiller Arapçada fiiller, en az üç harften oluşmaktadır. Üç harften oluşan fiillere, “üç harfli” anlamında “sülâsî” diyoruz. Sülâsî fiiller,

Devam

9. Ders Arapça Öğreniyorum | Kendini Tanıtma, Soru Cümlesi, Ülke ve Milliyet İsimleri

Kelime Çeşitleri İsim Kelimesi : Ağaç, Kedi, Kalem, Masa gibi nesneler Fiil Kelimesi : Gitti, geldi gibi fiiller Harf Kelimesi

Devam

8. Ders Arapça Öğreniyorum | İsim ve Fiil Cümlesi, Çekim Tablosu, İrab, Merfu, Mensub, Mebni, Murab Nedir?

Kelime Çeşitleri İsim Kelimesi : Ağaç, Kedi, Kalem, Masa gibi nesneler Fiil Kelimesi : Gitti, geldi gibi fiiller Harf Kelimesi

Devam

4. Ders Arapça Öğreniyorum | Tenvin, İsimlerde Belirlilik ve Şemsi Kameri Harfler

Tenvîn, kelime sonunda harekelerin, çift fetha (iki üstün), çift kesra (iki esre) ve çift damme (iki ötre) şeklinde iki kez

Devam

3. Ders Arapça Öğreniyorum | Sükun, Şedde ve Med Harfleri

Sükûn işareti : ( ْ ) sembolüyle gösterilir. Kendisine ait bir ses değeri olmayıp, sadece harfin sesini verir. Şedde işareti

Devam

1. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça Alfabe Okunuşu ve Yazılışı

Bu bölümde önce Arap alfabesindeki harfleri, bu harflerin gösterdikleri sesleri tanıyacağız. Daha sonra harflerin hareke adı verilen işaretlerle seslendirilmelerini, birleştirilerek

Devam