15. Ders Tecvit Öğreniyorum | İdgam-ı Mütecaniseyn ve İdgam-ı Mütekaribeyn

Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde

Devam

14. Ders Tecvit Öğreniyorum | İdgam-ı Misleyn

Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde

Devam

13. Ders Tecvit Öğreniyorum | İdgam-ı Bilâ Gunne

Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde

Devam

12. Ders Tecvit Öğreniyorum | İdgam ve idgam-ı meal gunne

Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde

Devam

11. Ders Tecvit Öğreniyorum | İklâb

Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde

Devam

10. Ders Tecvit Öğreniyorum | İhfa ve İzhar

Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde

Devam

9. Ders Tecvit Öğreniyorum | Tenvin ve Sakin Nun

Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde

Devam

8. Ders Tecvit Öğreniyorum | Duraklarda Durma Şekilleri

Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde

Devam

1. Ders Tecvit Öğreniyorum | Med Harfleri, Med Sebepleri ve Med Çeşitleri

Sözlükte “arttırmak, ziyade etmek” anlamına gelen medd kelimesi “çekmek, yaymak, döşemek, uzatmak” gibi mânalarda (Lisânü’l-ʿArab, “mdd” md.) Kur’ân-ı Kerîm’de otuz

Devam