4. Ders Arapça Öğreniyorum | Tenvin, İsimlerde Belirlilik ve Şemsi Kameri Harfler

Tenvîn, kelime sonunda harekelerin, çift fetha (iki üstün), çift kesra (iki esre) ve çift damme (iki ötre) şeklinde iki kez

Devam

3. Ders Arapça Öğreniyorum | Sükun, Şedde ve Med Harfleri

Sükûn işareti : ( ْ ) sembolüyle gösterilir. Kendisine ait bir ses değeri olmayıp, sadece harfin sesini verir. Şedde işareti

Devam

1. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça Alfabe Okunuşu ve Yazılışı

Bu bölümde önce Arap alfabesindeki harfleri, bu harflerin gösterdikleri sesleri tanıyacağız. Daha sonra harflerin hareke adı verilen işaretlerle seslendirilmelerini, birleştirilerek

Devam