51. Ders Arapça Öğreniyorum | Ecvef Fiillerde Emir ve Nehiy Çekimleri

Ecvef Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi Ecvef-i vâvî olan قال (dedi) fiilinden emr-i hâzır kipi elde etmek istediğimizde, yine sulâsî fiillerde

Devam

50. Ders Arapça Öğreniyorum | Ecvef Fiiller ve Ecvef Fiillerde Muzari Fiil Çekimleri

Ecvef Fiilin Muzâri Çekimi Muzâri çekime geçmeden önce, ecvef fiillerin muzâri yapılarında meydana gelen değişimi ve buna ilişkin kuralları öğrenelim.

Devam

49. Ders Arapça Öğreniyorum | Ecvef Fiiller ve Ecvef Fiillerde Mazi Fiil Çekimleri

Mu‘tell fiiller grubunun ikinci ögesi ecvef fiillerdir. Orta harfi, yani ‘aynu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere ecvef fiiller denir. Ecvef fiiller bu

Devam

46. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça’da Gelecek Zaman ve لَنْ Gelecek Zaman Olumsuzluk Edatı

Gelecek Zaman Ekleri Arapça gelecek zaman kipi elde etmek için fiilin muzârisinin başına سَ ya da سَوْفَ ekleri getirilir. Bu

Devam

45. Ders Arapça Öğreniyorum | Misal Fiillerde Emir ve Nehiy Çekimi – 2. Bölüm

Misâl Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi Misâl-i vâvî olan وَجَدَ (buldu) fiilinden emr-i hâzır kipi elde etmek istediğimizde, yine sulâsî fiillerde

Devam

44. Ders Arapça Öğreniyorum | Misal Fiillerde Mazi ve Muzari Çekimleri – 1.Bölüm

Mu‘tell fiiller grubunun ilk ögesi misâl fiillerdir. İlk harfi, yani fâu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere misal fiiller denir. Misâl fiiller bu

Devam

43. Ders Arapça Öğreniyorum | Mehmuz Fiillerde Emir ve Nehiy Çekimleri – 2.Bölüm

Mehmûz Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi Mehmûzu’l-fâ olan أَكَلَ (yedi) fiilinden emr-i hâzır kipi elde etmek istediğimizde, yine sulâsî fiillerde emr-i

Devam

42. Ders Arapça Öğreniyorum | Mehmuz Fiillerde Mazi ve Muzari Çekimleri – 1.Bölüm

Sahîh fiiller grubunun üçüncü ögesi olan Mehmûz fiiller ( الأفعال المهموزة ) yapısında hemze bulunan fiillerdir. Mehmûz fiiller, hemzenin fiilin

Devam

41. Ders Arapça Öğreniyorum | أَنْ (En) edatı ile Mastar Yapmak

أَنْ ile Mastar Yapmak Muzâri fiilden önce gelen ( أَنْ ) edatı, muzâri fiile mastar anlamı kazandırır. Aynı zamanda da

Devam

40. Ders Arapça Öğreniyorum | Muzaaf Fiillerde Emir ve Nehiy Çekimi – 2.Bölüm

Muda‘‘af Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi Bir muda‘‘af fiil olan مَدَّ (uzattı) fiilinden emr-i hâzır kipi elde etmek istediğimizde, yine sulâsî

Devam

39. Ders Arapça Öğreniyorum | Muzaaf Fiillerin Yapısı – Mazi ve Muzari Çekimleri ve Olumsuzluk Halleri – 1.Bölüm

Sahîh fiiller grubunun ikinci ögesi olan Muda‘‘af fiiller ) الأفعال المضعّفة ), yapısında şedde bulunan sulâsî fiillerdir. Bu fiillerin ikinci

Devam

38. Ders Arapça Öğreniyorum | Ayrık Nesne Zamirleri – Mansûb Munfasıl Zamirler

Ayrık nesne zamirleri (mansûb munfasıl zamirler) nasb durumunda olan bir ismin yerine kullanılan zamirlerdir. Bu zamirler, bitişik nesne zamirlerinin (mansûb

Devam

37. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça Fiillerde Emr-i Gâib ve Nehy-i Gâib

Emr-i Gâib Üçüncü şahıslara dönük emir kipidir. Aslında Türkçede dilek-istek kipinin karşılığı olmasına rağmen, Arapçada “emir kipi” olarak anılır. İlgili

Devam

36. Ders Arapça Öğreniyorum Arapça’da Emir Kipi | Emr-i Hazır – Nehy-i Hazır

Arapçada emir kipi, Türkçedekinden farklı olarak, emrin olumlu ve olumsuz oluşuna göre ikiye ayrılır. Olumlu emir “emir”, olumsuz emir ise

Devam

35. Ders Arapça Öğreniyorum | Fiillerde Olumsuzluk – Cezm Alametleri – 2. Bölüm

Cezm, isimlerle ilgili bir kavram olmayıp, sadece fiillerle ilgili bir kavramdır ve fiillerin de son harfinin harekeleri veya son ekleriyle

Devam

34. Ders Arapça Öğreniyorum | Fiillerde Olumsuzluk – 1. Bölüm

Arapça fiillerin geçmiş zaman, şimdiki/geniş zaman çekimlerini önceki bölümlerde incelemiştik. Arapça fiiller olumsuz hâle çevrilirken mâzî fiilin başına ( ما

Devam

33. Ders Arapça Öğreniyorum | Sıfat Tamlaması

Arapçada bir ismin ardından gelerek o ismi niteleyen sözcüklere sıfat ) صِفة ( diyoruz. Sıfatlar sözcüklerin anlamlarını sayı, renk, şekil,

Devam

32. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça’da İsim Tamlaması

En az iki ismin yan yana gelerek oluşturduğu tamlamaya isim tamlaması denir. Arapçada tamlamanın ögelerinden tamlanana muzâf ( مُضاف ),

Devam

31. Ders Arapça Öğreniyorum | Soru Edatları

Arapçada soru ifadelerinin başında kullanılan edatlar isim ve harf olarak ikiye ayrılır. Bu edatların bazılarını daha önceki bölümlerden tanıyoruz. Bu

Devam

30. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça’da İşaret Sıfatları / İsimleri

Sevgili Kardeşlerim konu bütünlüğünü bozmak istemediğimden bu dersimiz biraz uzun oldu. Elimden geldiğince kısa tutmaya ve konunun özünü anlatmaya çalıştım.

Devam

29. Ders Arapça Öğreniyorum | Eyne Soru Kelimesi “Nerede Yaşıyorsun?” Konuşma Metinleri

İsim ve Fiil Cümlelerinin günlük yaşantı da kullanabilmemiz için videolarımız arasına, zaman zaman konularımıza yönelik konuşma metinleri ve Okuma Parçaları

Devam

28. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça’da İsim Cümlesi | Haber Çeşitleri | Haberin Müfred, Fiil Cümlesi ve Şibhi Cümle olması | 2. Bölüm

Haber üç çeşittir. 1- Mufred 2- Cümle 3- Şibih cümle Haberin Mufred Olması “Mufred” sözcüğünün kelime anlamı “tekil” olsa da,

Devam

27. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça’da İsim Cümlesinin Yapısı | 1. Bölüm

Arapçada isimle başlayan cümleye isim cümlesi denir. İsim cümlesi iki ögeden oluşur. 1- Mubteda 2- Haber Mubteda: İsim cümlesinin öznesinin

Devam