Tarık Suresi 7. Ayet Sperm bel ile kaburga kemikleri arasından mı atılıyor?

Soru: Tarık suresi 7. ayette, sperm bel ile kaburga kemikleri arasından atılır diyor mu? İnsan menisi nereden gelir? Meninin bel ile kaburgalar arasından atılması ne demektir? Meni (sperm) karın boşluğunda değil testislerde üretilir. Sperm bel ile kaburga kemikleri arasından atılır açıklaması bilime aykırıdır. Bunun açıklaması nedir?

Cevap: Bu ayeti anlamak için önündeki ve sonundaki ayetlere beraber bakalım.

5- İnsan neden yaratıldığına bir baksın:

6- Kuvvetle atılan bir sudan yaratıldı.

7- Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.

8- O (Allah), onu tekrar döndürmeğe kādirdir. (Tarık: 5-8)

 1. ayetin kelimelerine bakalım:

Hulika min mâin dâfikın.

 1. hulika : yaratıldı
 2. min : den
 3. mâin : su, sıvı
 4. dâfikın : kuvvetle atılan

Su kelimesi meni demek değildir, geniş anlamlıdır

Buradaki “su” kelimesinden Kuran tefsircileri “meni” olduğu anlamını çıkarmışlar ve Kuran meallerine de çoğu zaman “meni” olarak girmiştir.

Oysa meni olsaydı, Kıyame-37 ayetinde olduğu gibi direk “meni” olarak söylenebilirdi. Bu kelime Arapçadan Türkçemize geçmiş ve kullanılan bir kelimedir.

Kıyame-37 (O, dökülen meniden bir damla değil miydi?)

 1. e lem yeku : olmadı mı, değil mi
 2. nutfeten : nutfe, bir damla
 3. min meniyyin : meniden
 4. yumnâ : akıtılan, dökülen

Tekrar Tarık suresine dönelim

Tarık 5. ayette “İnsan neden yaratıldığına bir baksın” derken konu insandır,

 1. ayette “Kuvvetle atılan bir sudan yaratıldı” derken konu fışkırarak atılan sudur,
 2. ayette “ bel ile kaburga arasından çıkar ” derken konu yine sudur.
 3. ayette ise “onu tekrar döndürmeye kādirdir” derken kıyamet günü insanın yeniden yaratılışından bahsedilmektedir.

Şimdi gelelim insanın yaratıldığı suyun ne olduğuna

Bel ile kaburgalar arası bilindiği gibi karın boşluğudur ve bu karın boşluğunda pek çok organ vardır. Kuran bize üreme suyunun bu organlarda yapıldığını haber veriyor.

Bu ayette herhangi bir cinsiyeti belirtmiyor, yani bu suyun hangi cinsiyetin suyu olduğu belirtilmemiş. Hatta erkeğin suyu olsaydı meni demesi gerekirdi. Öyleyse kadınlarda çocuk oluşum mekanizmasının başlangıcına bakalım. Kadın üreme organlarından yumurtalık (ovaryum) üzerinde ayda bir defa follikül (içi su dolu baloncuk) oluşmakta ve bu follikül patlayarak içindeki yumurta (ovum) hücresini Fallop tüpüne doğru hızla fırlatmaktadır. Yazımızın sonunda bu olayın resmi konulmuştur. Baloncuktaki bu patlama sonucu meydana gelen “tazyikle fırlatılma olayı” sayesinde yumurta hücresinin gideceği yere ulaşması sağlanmış olur. (1, 2)

Eğer tazyikle atılma olmasa idi yumurta hücresi tutunma yerine yani rahime varamayıp karında farklı noktalara tutunurdu, bu olaya ise dış gebelik denir. (3) Aşağıya da bu olayın videosu eklenmiştir, detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

İnsanın yaratılışı bu hücrenin bulunduğu tazyikli suyla başladığı için Kuran bu olayı tazyikli atılan sudan yarattık diye belirtmiştir. Kuran’ın indiği dönemde hücre veya ovum diye bir kavram Dünya’da olmadığı için en basit ve anlaşılır haliyle su ifadesi kullanılmıştır. Kuran zaten çok detaya girmez.

Bel ile kaburgalar arasından atılan su meniye indirgenemez

Ayeti sperm bel ile kaburga kemikleri arasından atılır diye anlamak için bir cinsiyet belirtmesi lazım fakat ayet bir cinsiyet belirtmiyor. Ayeti sadece erkeğin sıvısı olan sperme indirgemek ayetin hakikatini gözlerden kaçırılmasına neden olur, çünkü ayette cinsiyet belirtilmemiş. Spermde de bir suyun içinde yüzen sperm hücreleri vardır ve tohumlamayı bu sperm hücreleri yapar, tıpkı kadının suyundaki ovum hücresi gibi. Fakat biz nasıl ki sperm için su lafını kullanabiliyorsak ve insan bu sudan yaratıldı dememiz normal ise aynısını kadının suyu içinde söyleyebiliriz. Yani kadının suyu içindeki bir hücre yavruyu oluştursa bile genel anlamda yavrunun bu sudan oluştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü aynı kullanımı zaten spermde de yaparız.

Öyleyse bu ayet sperm bel ile kaburga kemikleri arasından atılır dememekte ve bilimle ters düşmemektedir. Aksine kimsenin folliküllerden ve spermin suyunu oluşturan prostat bezinden haberi olmadığı zamanlarda, karın boşluğunda bulunan böyle bir kuvvetle atılan sudan bahsetmesi, onun mucize yönlerinden bir tanesini göstermektedir.

Sulb ve teraib nedir

Ayette sıvının sulb (omurganın alt kısmı) ile teraib (kaburga) arasından çıktığı belirtiliyor. Sulb bel bölgesi omurgası demektir. Sulb aynı zamanda nesil, soy, döl veya zürriyet de demektir. Mesela “Kimin sulbündensin?” demek, kimin zürriyetisin, çocuğusun veya neslisin demektir. Yani sulb, cinsel organların başladığı bel omurgası bölgesidir.

2020 04 07 214756

Sulb kelimesi omurganın başlangıcından yani kuyruk sokumu hizasından başlayan bel bölgesini anlatır, teraib’e kadar yani göğüs kemiklerine kadar olan bölgeyi kapsar ki bu bölge karın boşluğu demektir ve yumurtalık (ovaryum) bu sınırlar içindeki karın boşluğu arasında bulunur. Aşağıdaki şekilde bu bölgenin alanı kırmızı dikdörtgen ile belirtilmiştir. Bu bölge yumurtalıklar da dahil tüm karın boşluğu organlarını barındırır.

Sperm bel ile kaburga kemikleri arasından atılır

sperm bel ile kaburga
Kadın üreme organları ve Ovaryumun (ovary) yeri

EK: Elmalılı tefsiri de bunu açıklamıştı

Müfessir Elmalılı’nın ifadelerini de [4] koyalım ki eski müfessirler tarafından bile detaylı izah edilmiş bir meseleyi çözümsüz olarak görenler Kuran ilimlerinde ne kadar bilgisizce yargılamalar yaptıklarını anlasınlar:

“Öte yandan ulûkun yani döllenmenin meydana gelmesinde kadından da bir maddenin iştirak edip katıldığı daha sonra çocuğun anaya da benzemesi durumlarının ortaya çıkmasından da anlaşılmasına ve hadiste de bunun kadın menisinin katılıp üstün gelmesinden olduğunun söylenmesine dayanılarak katılan etkili veya etkiyi kabul eden bir unsurun dahi nazar-ı itibara alınması gerekmiştir ki bu unsur kadının bezr (tohum) veya büyeyza (yumurtacık) tabir olunan ve döllenen yumurtacığıdır. Kadının suyunun bir meni gibi sayılması rahmin üstünde “mebiz” denilen yumurtalıktan çıkan bu yumurtacıklar dolayısıyladır. “Suyun tamamından çocuk olmaz.” hadisi gereğince çocuk erkek suyunun tamamından değil bir kısmından olduğu gibi, kadın suyunun da hepsinden değil, bu yumurtacığındandır….. .”

Özetle: Bel ile kaburgalar arasından atılan sıvı

Ayet sperm bel ile kaburga kemikleri arasından atılır dememektedir, sıvı atılır demektedir ve cinsiyet vermemektedir. Ayette belirtilen bel ile kaburgalar arasından atılıp da insanın oluşumunu sağlayan sıvı kadın üreme organlarından olan ovaryum (yumurtalık) sıvısına tam uymaktadır.

Spermin testislerden geldiği ise o zamanki Araplar arasında zaten biliniyordu, çünkü cahiliye Arapları kısır bırakmak istedikleri kölelerin testislerini buruyorlardı. Hatta öküz olmasını istediği boğaları da testislerinden burup yavruları olmasını engelliyorlardı. Spermin testislerden çıktığı binlerce yıl öncesi Sümer insanları tarafından biliniyordu ve bu bilgi Araplar için yeni bir bilgi değildi. O halde Kuran’ın bu ifadesi farklı bir hakikatten bahsediyor olmalı diye düşünmek gerekiyor.

Kuran burada bel ile kaburgalar arasından sıvı çıkar derken bilinmeyen bir meseleye işaret etmiştir ki bu meselenin doğru çıkması bir mucize olarak görülmelidir. Bu mesele ise kadın ovaryumundan fışkırarak çıkan ovaryum sıvısıdır.

Ayrıca Kemiklere et giydiriyoruz ayetini açıklayan 84 nolu yazımızı öneririz.

KAYNAKLAR

 1. Drake, R., Vogl, A. W., & Mitchell, A. W. (2009). Gray’s Anatomy for Students E-Book. Elsevier Health Sciences.
 2. Netter, F. H. (2014). Atlas of human anatomy, Professional Edition E-Book: including NetterReference. com Access with full downloadable image Bank. Elsevier Health Sciences.
 3. İmir, G., Dinç, S., Yenicesu, C., Çetin, M., Yıldız, Ç., Yanık, A., & Güvenal, T. (2007). Dış Gebelik Olgularının Klinik Bulgu ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi29, 113-118.
 4. https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2020/07/ateistlerin-99-sorusu-kurana-neden-inanmiyoruz/

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir