Tanrı’nın Dili | Francis S. Collins

Tanrı’nın Dili | Francis S. Collins kitabını PDF OKU

İnsan Genom Projesi’nin başkanı Dr. Francis Collins dünyanın önde gelen bilim adamlarından biridir. Hayatın şifresi sayılan DNA çalışmalarının en ön saflarında yer almaktadır. Aynı zamanda Tanrı’ya ve Kutsal Yazılar’a bağlı sarsılmaz bir imana sahiptir. Tanrı’nın bizimle ilgilendiğine ve tarihin akışına müdahale edebileceğine, hatta ender durumlarda mucizevî bir biçimde etkin olacağına inanır.

Collins, bizzat kendisi tüm canlı türlerinin ortak atadan geldiğine ilişkin bir takım bilimsel kanıtlar ortaya çıkarmış olmasına rağmen, önde gelen birçok Darwinci’nin dillendirdiği maddeci, tanrıtanımaz dünya görüşünü reddeder. Özetle Dr. Collins, Tanrı’ya inanan ve bilime saygı duyan herkesi düşündüren ikileme tatminkâr bir çözüm sunmaktadır. Tanrı’ya inanç ve bilime adanmış­lık, tek bir dünya görüşünde birleşerek uzlaşma içinde olabilirler. Collins’in iman ettiği Tanrı, duaları işiten ve canlarımıza değer veren bir Tanrı’dır. Uzmanlık alanı olan biyoloji bilimi, böyle bir Tanrı’yla uyum içindedir.

Collins’e göre bilim Kutsal Kitap’la çelişmez, tam tersine onu destekler. İnsan Genom Projesi’nin hayatın şifresinin hayret verici düzenini ortaya çıkaran çalışmaları yöneten Dr. Collins, uzun yıllar boyunca görüşlerini büyük ölçüde kendine sakladı. Şimdi, C. S. Lewis’in Hıristiyanlık’ın Temelleri kitabından sonra belki de aklın ve vahyin en önemli birleşimi olan bu çalışmada kendini ayrıntı biçimde ifade eder. Tanrı’nın Dili Tanrı ve bilim konusunu masaya yatırır. Collins, tanrıtanımazlıktan genç-dünya yaratılışçılığına, bilinmezcilikten Akıllı Tasarım’a kadar geniş bir yelpazeye yayılmış görüşleri ele alır ve bunları reddeder. Bunların yerine, etkin ve sevecen Tanrı’nın insanlığı evrimleşme süreçlerini kullanarak yarattığına ilişkin yeni bir sentez, yeni bir düşünce kalıbı öne sürer.

Bilim adamlarının inanca karşı yönelttiği hemen her itirazı değerlendirmiş ve ikna edici şekilde çürütmüştür. Öte yandan inançlı bazı kişilerin de bilimsel gerçekleri boş yere reddettiğine tanıklık etmiştir; bu görüşlere karşı olduğunu belirtmekten de kaçınmamıştır. Tanrıtanımazlıktan Tanrı’ya imana giden kendi yolculuğunu açıklar ve sonra fizik, kimya ve biyolojinin Tanrı’ya ve Kutsal Kitap’a inanmakla örtüşebileceğini göstermek için okuyucuyu çarpıcı bir çağdaş bilim gezintisine çıkarır. Tanrı’nın Dili en büyük soruların cevabını merak eden herkesin okuması gereken bir eserdir: Neden bu dünyadayız? Buraya nasıl geldik? Yaşamın anlamı ne?

Francis S. Collins Tanrı’nın Dili kitabını PDF OKU

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir