19. Ders Arapça Öğreniyorum | Arapça’da İkiller | Tekil İsimlerin İkil Yapılması

Arapçada bir sözcük sonuna ( انِ ) âni veya (اَيْنِ) eyni eki alarak ikile dönüştürülür.

Eğer kelime kapalı te (dişil te’si) ile bitiyorsa kapalı te açılır, sonra bu ekler kullanılır.

Kelime cümle içerisinde merfûluğu gerektiren bir konumdaysa ( انِ ) âni eki, mansûb veya mecrûr konumdaysa ( اَيْنِ) eyni eki alır.

İkillerde ref alâmeti elif ( ا), nasb ve cer alâmeti ye ( ي)’dir. Nûn ( ن) her üç durumun ortak harfi olduğundan belirleyici etkisi yoktur, alâmette zikredilmez.

Bir isme انِ veya  اَيْنِ ekleri getirildiğinde, eklerden önceki harfin harekesi her zaman fethaya dönüştürülür.

Tekil isimlerin i‘râbı hareke ile yapılır. Yani tekil isimlerde merfû, mansûb veya mecrûrluk alameti damme, fetha veya kesra harekeleridir. Ancak ikil kelimelerin i‘râbı ise hareke yerine harf ile yapılır. Yani merfû, mansûb veya mecrûrluk alameti elif veya ye harfleridir.

Sevgi Paylaştıkça Artar
Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ZeroSpam\Modules\Comments\Comments' does not have a method 'enqueue_davidwalsh' in /home/kudretug/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287