16. Ders Arapça Öğreniyorum | Men (Kim?) – Ma (Ne?) – Eyne (Nerede?) Soru Zarfları

Günlük hayatta, “…kim?, …nerede?, … ne?” gibi soru ifadelerini, uygun isim, zamir ve fiillerle kullanabilme ve bu tür sorulara uygun cevapları verebilme

Arapçada isimler sayılarına göre tekil, ikil ya da çoğul olabilir. İsimler cümle içindeki konumlarına göre de merfû, mansûb ya da mecrûr olarak nitelenirler. Bu nitelemeler, isimlerin son harflerinin harekelerine ya da son eklerine göre yapılır.

Sizler de bu derste Arapçada merfû, mansûb ve mecrûr isimleri ve bu isimlere ait ref, nasb ve cer alâmetlerini tanıyacak, tekil isimlerin ikil ve çoğul yapılışını, merfû, mansûb ve mecrûr durumlarını inceleme fırsatı bulacaksınız.

Öte yandan ikil ve çoğul isimlerin yer aldığı diyaloglarla bu isimleri fiillerle kullanmaya giriş yapacak, bazı yeni kavramlarla bu yapıları pekiştireceksiniz. Ayrıca “nereli, kim, ne” gibi soru edatlarını da yavaş yavaş tanıyacak, bu edatlar kullanılarak sorulan bazı sorulara cevap verme becerisi kazanacaksınız.

Sevgi Paylaştıkça Artar
Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir