İsmi Azam duası nedir? Fazileti nelerdir? İsmi Azam duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Dualarınızda Allah’ın isimlerine yer vermek, duanızın makbul olması için önemlidir. Allah’ın bazı isimleri var ki, bunları dile getirerek dua ettiğinizde hem Allah’ın hoşuna gidecek hem de duanızı geri çevirmeyecektir. Bu dualardan en önemlisi İsmi Azam duasıdır. İsmi Azam, kelime anlamıyla en büyük isim demektir.

Allah’ın hangi isminin en büyük olduğunu âlimler dahil kimse bilmiyor. Fakat sahih hadislere dayanılarak ortaya çıkartılan Allah’ın beş ismi İsmi Azam’ı oluşturuyor. Bu isimler; Adl, Ferd, Hakem, Hay, Kayyum’dur.
İsmi Azam Duası Nedir?
İsmi Azam, Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmektir. Esma-ül Hüsna olarak bildiğiniz Allah’ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmuyor. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkartılmış bir duadır.
Alimlerin çalışmaları ve araştırmaları sonucunda Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde geçen “Allahu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” ayetindeki “hay ve kayyum” isimlerini öne çıkarıyorlar.
Dilekleriniz ve ihtiyaçlarınız için okuyacağınız en etkili duadır. Allah’tan hangi konuda dilekte bulunuyorsanız, Allah’ın o isimlerini kullanarak dua edebilirsiniz. Hangi amaç için okuyacaksanız, sahih olarak niyetinizi oluşturmanız ve sadece Allah’tan dilemeniz önemlidir.
Hacetiniz için dua etmek istiyorsanız öncelikle güzelce bir abdest almalısınız. Gece yarısı ile imsak arasında bir vakitte duanızı edebilirsiniz. Duaya başlamadan önce tam bir teslimiyet içinde olmalı ve “duam kabul olur mu?” endişesi taşımamalısınız. Duanızın başında ve sonunda Allah’a hamdü senalar, peygamberimize salavat getirmeyi unutmayınız.

İsmi Azam Duası Fazileti
İsmi Azam duasının birçok hikmeti bulunuyor. Samimi ve içten duayı etmeye devam ederseniz, mutlaka duanızın kabul edileceği belirtilmektedir. Adabına uygun, sürekli ve gösterişten uzak dua etmeye devam etmelisiniz.

Allah’ın isimleriyle dua etmek şüphesiz çok sevaplıdır. Özellikle, bu iki duanın, ism-i azam hakikatine dair bir muhtevaya sahip olması duanın makbuliyetini kat kat arttırır.
İsmi azam duası da diğer namazlardan sonra okunmak suretiyle, ilgili isimler şefaatçi yapılarak Hz. Peygamber(a.s.m)’e özel dua olan salavat getirilmekte ve o alemlere rahmet olan efendimiz de ilahi rahmete kavuşmak için bir vesile yapılmaktadır.
İsmi Azam, Allah’ın bütün esmai hüsnasının manasını içinde toplayan ismi. En büyük isim Azam, “en büyük, en ulu, en azim” demektir. Buna göre, ismi azam, “ilahi isimler arasında bütün isimleri ihtiva eden en kapsamlı isim” demek olur. Hangi ismin ism-i azam olduğu kesinlikle bilinmemektedir. Bu ismin gizli bırakılmasının hikmet, bütün isimlerin, ism-i azam olabileceği ihtimaliyle zikredilmelerini teşviktir.
Ramazanda Kadir gecesinin, Cuma gününde duaların kabul saatinin… bu hikmet için gizli kaldığı gibi, İsm-i Azam da isimler içinde gizli kalmıştır.
Ayrıca her ismin de azamı bir mertebesi vardır ve evliyanın ismi azamı farklı görmeleri kendilerinin mazhar oldukları esmanın farklı oluşuyla izah edilir.  Bu nedenle her ismin de azami bir mertebesi var ki, o mertebe ism-i azam hükmüne geçiyor. Evliyaların ism-i azamı ayrı ayrı bulması bu sırdandır. Bu açıdan İsm-i Azam herkes için bir olmaz; belki ayrı ayrı oluyor. Mesela, İmam-ı Ali (Radıyallahu Anh) hakkında Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddus, altı isimdir. Ve İmam-ı Azamın İsm-i Azamı; Hakem, Adl, iki isimdir. Ve Gavs-ı Azamın İsm-i Azamı; ya Hayydır. Ve İmam-ı Rabbaninin İsm-i Azamı; Kayyum ve hakeza, pek çok zatlar daha başka isimleri İsm-i Azam görmüşlerdir. (Nursi, Lemallar, 30. Lema)
Diğer taraftan, her ismin tecelli yönünden “azami bir mertebesinin” bulunduğunu bildirir. Örneğin, bir zerrenin yaratılışındaki Halık isminin tecellisi ile bütün alemin yaratılışındaki Halık isminin tecellisi arasındaki fark, işte bu mertebe farkıdır ki, bunlardan ikincisi azami mertebede bir tecelliyi ifade etmektedir)
Hz. Ali’nin (r.a.) Ercuza namında bir kasidesi Mecmuatü’l-Ahzab’da vardır. İsm-i Azamı altı isimde zikrediyor. İmam-ı Gazali onu Cünnetü’l-Esma namındaki risalesinde, Hazreti Ali’nin zikrettiği ve İsm-i Azamın muhiti olan o esma-i sitteyi şerh ve hassalarını beyan etmiştir. O altı isim de Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddus’tur.”
İsmi Azam Duasının Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahiym.
Ya Cemilu Ya Allah
Ya Karibu Ya Allah
Ya Mücibu Ya Allah
Ya Habibu Ya Allah
Ya Raufu Ya Allah
Ya Atufu Ya Allah
Ya Ma’rufu Ya Allah
Ya Latifü Ya Allah
Ya Azimü Ya Allah
Ya Hannanü Ya Allah
Ya Mennanü Ya Allah
Ya Deyyanü Ya Allah
Ya Subhanü Ya Allah
Ya Emanü Ya Allah
Ya Bürhanü Ya Allah
Ya Sultanü Ya Allah
Ya Müste’anü Ya Allah
Ya Muhsinü Ya Allah
Ya Mütealü Ya Allah
Ya Rahmanü Ya Allah
Ya Rahimü Ya Allah
Ya Kerimü Ya Allah
Ya Mecidü Ya Allah
Ya Ferdü Ya Allah
Ya Vitru Ya Allah
Ya Ehadü Ya Allah
Ya Samedü Ya Allah
Ya Mahmudu Ya Allah
Ya Sadıka’l-va’di Ya Allah
Ya Aliyyü Ya Allah
Ya Ganiyyü Ya Allah
Ya Şafi Ya Allah
Ya Kafi Ya Allah
Ya Muafi Ya Allah
Ya Baki Ya Allah
Ya Hadi Ya Allah
Ya Kadiru Ya Allah
Ya Satiru Ya Allah
Ya Kahharu Ya Allah
Ya Cebbaru Ya Allah
Ya Gaffaru Ya Allah
Ya Fettahu Ya Allah
(Eller açılır) Ya rabbe’s-semavati ve’l-ard, ya zelcelali ve’l-ikram. Es’elüke bi hakkı hazihi’l-esmai külliha en tüsalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed, verham Muhammeden kema salleyte ve sellemte ve barekte ve rahimte ve terahhamte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemin. Rabbena inneke hamidun mecid. Birahmetike ya erhame’r-rahimin. Velhamdü lillahi rabbi’l-alemin denir.
İsm-i Azam Duasının anlamı
Ey eşsiz ve sonsuz güzellik sahibi Allah! Ey  her şeye her şeyden daha yakın olan Allah!  Ey dua ve ihtiyaçlara cevap veren Allah!
Ey kullarının gerçek sevgilisi olan Allah! Ey sonsuz şefkat sahibi olan Allah! Ey merhameti nihayetsiz olan Allah!
Ey kainat çapında varlığı tanınmış olan Allah! Ey yarattıklarına karşı lütufları çok olan Allah!  Ey sonsuz büyüklük sahibi olan Allah!
Ey kullarına karşı pek çok acıyan Allah! Ey bütün varlıklara iyilikte bulunan Allah! Ey amellerin karşılığını en güzel şekilde veren Allah!
Ey her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah!  Ey kullarına güven veren Allah! Ey her yerde varlığının belgelerini gösteren Allah!
Ey Kainatın hükümranlığını elinde tutan Allah! Ey bütün yardımların kaynağı olan Allah!  Ey kullarına ihsan ve ikramda bulunan Allah!
Ey yüceler yücesi olan Allah! Ey rahmeti her şeyi kuşatan Allah! Ey ahirette dostlarını sonsuz  rahmetiyle kucaklayan Allah!
Ey lütuf ve keremi bol olan Allah! Ey şanı yüce olan Allah! Ey dengi, ortağı olmayan Allah!
Ey eşi, benzeri olmayan Allah!  Ey birliği ayrılmaz vasfı olan Allah!  Ey bütün varlıkların sığınağı olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah!
Ey her türlü övgüye en layık olan Allah! Ey sözünde  en doğru olan Allah! Ey her şeyden üstün ve yüce olan Allah!
Ey tükenmez hazineler sahibi olan Allah!  Ey hastalıklara şifa veren Allah!  Ey  her şeye bedel kullarına yeten Allah!
Ey kullarını musibetlerden kurtarıp afiyet ihsan eden Allah! Ey varlığı ebedi olan Allah! Ey dilediklerini hidayete erdiren Allah!
Ey her şeye kadir olan Allah! Ey kullarının pek çok  kusurların örten Allah!  Ey  her şeye karşı daima üstün olan Allah!
Ey dilediğini yapabilen ve  kırık gönülleri onaran Allah! Ey bağışlaması bol olan Allah! Ey dilediğine dilediği kapıları açan Allah!
Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey celal ve ikram sahibi!  Bütün bu isimlerin hakkı için, senden İbrahim’e ve İbrahim’in aline salat, selam, bereket, rahmet ve pek çok şefkat ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in aline –alemlerde- salat ve merhamet ihsan etmeni diliyorum. Rabbimiz! Şüphesiz sen övgüye en layık olan Hamid ve şanı yüce olan Mecid’sin. Bunu sonsuz rahmetinle yap, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
Sevgi Paylaştıkça Artar
Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir