İslâm Yolu Kur’an Meali | Kudret Uğurlu Eminsoy

Mütercim Kudret Uğurlu Eminsoy

Kur’an’ı okumak onu anlamakla, onu anlamaksa onu yaşamakla mümkündür.
Allah birdir, O’ndan başka ilâh yoktur. Muhammed O’nun resulü ve kuludur.

İSLÂM YOLU KUR’AN MEALİ

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Tüm övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Dua ve rahmet Resulümüz Muhammed aleyhisselam’ın ve ailesinin ve arkadaşlarının üzerine olsun.

İslâm Yolu Kur’an Meali’ni PDF olarak okumak için TIKLAYIN!
Kuran Meali Kategorisine gitmek için TIKLAYIN
İstediğiniz gibi istifade edebilirsiniz. Her Hakkı Allah’a aittir.

Bu kitap Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealidir. Tam adı “İslâm Yolu Kur’an Meâli” ‘dir. Allahu Tealâ Kur’an-ı Kerim’in takva sahibi olan kimseler için yol gösterici bir rehber olduğunu buyuruyor. Rehber olunan bu yol ise gidilmesi emredilen, dosdoğru yol olan İslâm yoludur. Bu yolda Kur’an’ın rehberliğinde ve Resulullah aleyhisselam’ın sünnetlerinin ışığında ilerlemek iman edenlere mahsustur. İman etmek tam bir teslimiyetle Allahu Tealâ’ya teslim olmak demektir. Böyle bir kişiye de Müslüman denir. İşte İslâm yoluna hidayet olunmuş, bu yolun yolcusu her Müslüman kardeşimizin, elinde bulunması gereken rehber kitap Kur’an-ı Kerim’den, daha iyi istifade edebilmeleri için kendi dilinde, apaçık bir Türkçe lisan ile meâlen bu kitabı hazırlamaya niyet ettik. “Niyet hayır, akıbet hayır” derler. Allahu Tealâ niyetimizde bizleri muvaffak eylesin.
Böyle bir çalışmadan maksadımız, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini, kelimelerinin anlamlarına sadık kalarak bire bir meal etmek istememizdir. İlk defa Türkçe Kur’an meali okumak isteyen kişilerin, Kur’an mealini yapan çevirmenin yorumları olmadan, doğrudan okumalarını sağlamayı hedefledik. Bunun yanında dini eğitim görmüş, Arapça bilen kişilere de Kur’an’ın Arapça orjinalinden kelime kelime tercüme faaliyetleri yapabilmelerine imkan vermek amaçlanmıştır. Bize göre Kur’an meali yaparken aslına sadık kalınmalı ve kesinlikle yorum yapılmamalıdır. Eğer açıklamalar ve yorumlar da katılmak istenirse, o takdirde tefsir çalışmalarına yönelmelidir.
İslâm Yolu Kur’an Meali sadece bir meâl olup tefsir tarzı açıklamalara ve yorumlara kesinlikle yer verilmemiştir. Lüzumlu olan yerlerde ise kelime analizleri kapsamında kısa ve öz açıklamalar hemen ayetin altında (*) işareti ile yapılmıştır. Çeşitli anlamları içeren kelimelerin yanına (/) işaretleri ile diğer anlamları da yazılmıştır. Birbiriyle anlam bütünlüğü içeren ayetler ise aynı paragraf içerisinde ve yanına ayet numaraları, yan yana yazılmak suretiyle birlikte meal edilmiştir. Mümkün olduğu nispette günümüzde kullanılan Türkçe kullanılmaya çalışılmıştır. Türkçe de karşılığı olmayan veya anlam yitirmesine uğramış kelimeler de ayetin altında kısaca izah edilmiştir.
Değerli hocalarımız tarafından hazırlanan diğer Kuran-ı Kerim meallerinden de karşılaştırmalar yapılarak istifade edilmiştir. Tüm çalışmalarından dolayı Allah hepsinden razı olsun. Ayrıca surelerin iniş sırasıyla ilgili hazırladığımız ilave bir içindekiler çizelgesi de kitabın sonuna eklenmiştir. Dileyen bu çizelgeden istifade ederek sureleri iniş sırasına göre de okuyabilir. Surelerin iniş sırası, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sıralamasına göre düzenlenmiştir.
Asıl olan Muhammedi İslâm yolunun bir yolcusu olmaktır. Gayemiz İslâm yolunda gayretle sona ulaşmaya çabalamak olmalıdır. Şekilden ziyade öze bakıyoruz. Mühim olan anlamak, idrak etmek ve tam bir teslimiyetle Allah’a kul olmaktır. Kur’an’ı okumak onu anlamakla, onu anlamak ise onu yaşamakla mümkündür.
Yalnızca Allah rızası için hazırlanan bu meâl, inşallah nice hayırlara vesile olur. Hiç bir maddi beklentimiz yoktur. Kitap ücretsizdir. Kesinlikle herhangi bir dini, siyasi, sosyal kuruluşa ait değildir. Tamamen kişiseldir. Sevgiyle kalın. En doğrusunu Allah bilir.
***Okumak istediğiniz surenin linkinin üzerine tıklayın. Açılan sayfadan surenin mealini takip edin. Kapalı link olursa lütfen bildirin.
***İslâm Yolu Kur’an Meali kitabını PDF olarak okumak ve indirmek için TIKLAYIN

1 Fatiha Suresi 39 Zumer Suresi 77 Mürselat Suresi
2 Bakara Suresi 40 Mü’min Suresi 78 Nebe Suresi
3 Ali İmran Suresi 41 Fussilet Suresi 79 Naziat Suresi
4 Nisa Suresi 42 Şura Suresi 80 Abese Suresi
5 Maide Suresi 43 Zuhruf Suresi 81 Tekvir Suresi
6 En’am Suresi 44 Duhan Suresi 82 İnfitar Suresi
7 A’raf Suresi 45 Casiye Suresi 83 Mutaffifin Suresi
8 Enfal Suresi 46 Ahkaf Suresi 84 İnşikak Suresi
9 Tevbe Suresi 47 Muhammed Suresi 85 Buruc Suresi
10 Yunus Suresi 48 Fetih Suresi 86 Tarık Suresi
11 Hud Suresi 49 Hucurat Suresi 87 A’la Suresi
12 Yusuf Suresi 50 Kaf Suresi 88 Ğaşiye Suresi
13 Ra’d Suresi 51 Zariyat Suresi 89 Fecr Suresi
14  İbrahim Suresi 52 Tur Suresi 90 Beled Suresi
15 Hicr Suresi 53 Necm Suresi 91 Şems Suresi
16 Nahl Suresi 54 Kamer Suresi 92 Leyl Suresi
17 İsra Suresi 55 Rahman Suresi 93 Duha Suresi
18 Kehf Suresi 56 Vakıa Suresi 94 İnşirah Suresi
19 Meryem Suresi 57 Hadid Suresi 95 Tin Suresi
20 Taha Suresi 58 Mucadele Suresi 96 Alak Suresi
21 Enbiya Suresi 59  Haşr Suresi 97 Kadir Suresi
22 Hac Suresi 60 Mumtehine Suresi 98 Beyyine Suresi
23 Müminun Suresi 61 Saff Suresi 99 Zilzal Suresi
24 Nur Suresi 62 Cuma Suresi 100 Adiyat Suresi
25 Furkan Suresi 63 Münafikun Suresi 101 Karia Suresi
26 Şuara Suresi 64 Teğabun Suresi 102 Tekasur Suresi
27 Neml Suresi 65 Talak Suresi 103 Asr Suresi
28 Kasas Suresi 66 Tahrim Suresi 104 Humeze Suresi
29 Ankebut Suresi 67 Mülk Suresi 105 Fil Suresi
30 Rum Suresi 68 Kalem Suresi 106 Kureyş Suresi
31 Lokman Suresi 69 Hakka Suresi 107 Maun Suresi
32 Secde Suresi 70 Mearic Suresi 108 Kevser Suresi
33 Ahzab Suresi 71 Nuh Suresi 109 Kafirun Suresi
34 Sebe Suresi 72 Cin Suresi 110 Nasr Suresi
35 Fatır Suresi 73 Müzzemmil Suresi 111 Tebbet Suresi
36 Yasin Suresi 74 Müddessir Suresi 112 İhlas Suresi
37 Saffat Suresi 75 Kıyamet Suresi 113 Felak Suresi
38 Sad Suresi 76 İnsan Suresi 114 Nas Suresi
Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir