13. Bölüm Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam’ın Hayatı | SEVGİLİ PEYGAMBERİM

Tarihte “Câhiliye Devri” denilen bir dönem vardır. Bu dönemde, Arabistan Yarımadasında, insanlar putlara tapıyor, sürekli içki içiyor, kumar oynuyorlardı. Kuvvetli olan haklı sayılıyor, kadınlar bir ticâret eşyası gibi alınıp satılıyor, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyorlardı. Sadece Arabistan Yarımadası değil bütün dünya karanlığa gömülmüştü. Asya, Afrika ve Avrupa’da da durum bundan farklı değildi. Elbette bunlardan rahatsız olan, memnun olmayan akl-ı selim sahibi insanlar -az da olsa- mevcuttu ve bunlar Cenab-ı Hakk’a tazarru’ ve niyâzda bulunuyor, bu karanlık dönemin bitmesi için yalvarıyorlardı. İnsanlara acıyan Allahü teâlâ, muhtelif asırlarda ve çeşitli coğrafî bölgelerde yaşayan insanlara birçok peygamber gönderdiği gibi, son nebî ve resûl olan Muhammed (aleyhisselâm)ı da bu karanlığı aydınlatması için son peygamber olarak vazifelendirdi.
Cenâb-ı Hak, merhamet buyurarak bizi, O’na ümmet etmekle, nîmetlerinin en büyüğüne kavuşturdu. O’na tâbi olmak, uymak lazım geldiğini açıkça bildirdi. Rabbimize bu muazzam nîmetinden dolayı ne kadar hamd ve şükretsek azdır.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir