Evanjelizm Nedir? Evanjeliklerin İnandıkları Değerler

Evanjelizm Nedir?
Evanjel kelimesi; Yunancada iyi haber ya da müjde ya da genel olarak kabul edilen gerçek anlamına gelen evanagelion dan gelmektedir. Dolayısıyla evanjel, “İncil” anlamına gelmektedir. Evanjelizm kutsal kitaba yönelmek demektir. Kutsal kitaptan maksat sadece İncil değil, aynı zamanda eski ahitte denilen Tevrat ve öteki adı Mezmurlar olan Zeburdur. Ancak asıl ilham kaynağı elbette İncildir. Yani İncil’i oluşturan kitaplardır. Matta, Marcos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış kanonik (yani Hristiyan otoritelerince onaylanmış) dört kitap olan İncil’lerin her birine Evanjel denir.
Evanjelizm adını ilk kullanan kişi Reform hareketinin lideri Martin Luther ‘dir. Evanjelizm, genel olarak İncil’ler hakkında vaaz vermektedir. İsa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacı; Hristiyan olmayanları bu dine davet etmektir. Evanjelizm, Amerika ‘daki Hristiyan toplumunun, en tutucu ve radikal dinci kanadıdır. Aslında Kapitalizmin gizli dini Evanjelizmdir. Diğer Ezoterik ve Masonik yapılar, bu şeytani dinin mezhepleri konumundadır.
Evanjeliklerin İnandıkları Değerler:
Evanjelikler; eski ahitte savunulan, Yahudilerin Tanrı‘nın seçilmiş halkı olduğu, Kutsal Toprakların (yani Kenan diyarı ve Tanrı tarafından Yahudilere vaad edilmiş olduğu Arz-ı Mevud’un) Yahudilerin malı olduğu ve Yahudilerin Mesih’in gelişi ile birlikte Dünya egemenliğine ulaşacakları şeklinde kehanetlerini kabul ederler. Bu konuda kendilerine düşen en büyük görevin ise, Yahudilerin dünya egemenliğine destek olduğunu düşünürler. Yani Evanjelikler; Yahudiler dünyaya egemen olsun, akabinde İsa Mesih gelsin ve bu şekilde kurtuluşa ersinler diye düşünceleri mevcuttur. Bir nevi Hristiyanlık ve Yahudiliğin karışımından meydana gelen ve Protestanlığın bir alt mezhebi olan evanjelistlere “Siyonist Hristiyanlar” da denilmektedir.
Evanjelistlerin oluşacaklarını inandıkları yedi aşama şöyledir:
1-      Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri: Hitler’in zulmünden kaçarak Filistin’e dönen Yahudilerin, 1948 yılında İsrail Devleti’ni kurmaları ve ardından 1966 yılında Kudüs’ün tamamını ele geçirmeleri, Evanjelik Protestanlar tarafından, Mesih’in gelişinin yakınlaştığına dair güçlü ipuçları olarak değerlendirilmektedir.
2-      Büyük İsrail’in kurulması: Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Ortadoğu olarak adlandırılan proje çerçevesinde; Irak ve Afganistan’ın işgal edilmesi, İran ve Suriye’yi de işgal etme planları ve Irak’ın kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgemizi de içine alan bir devlet kurma çabalarıdır.
3-      Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil’in müjde olarak vaaz edilmesi: Misyonerlik faaliyetlerinin yoğun çabalarının amacı da budur. Rice Üniversitesi Sosyoloji Profesörü William Martin’e göre, “Yabancı memleketlerde faaliyette bulunan Protestan misyonerlerin yaklaşık yüzde 90’ını Fundamentalist (kökten dinci radikal dindarlar) ve Evanjelikler oluşturmaktadır.
4-      Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi: Türbülasyon (bir çeşit kıyamet senaryosu yaşanması) veya “Kaos” olarak adlandırılan bu dönemde; Yecuc ve Mecuc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere, İsrail’in yardımına gelecektir.
5-      İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi
6-      Armegeddon Savaşı
7-      Kıyametin kopmasıyla, İncil’e ve İsa Mesih’e iman etmiş olanların Cennete yükseltilmeleri
Türkiye’deki Evanjelist Faaliyetler
Türkiye Protestan Kilise Birliği’nin resmi rakamlarına göre, birlik üyesi kiliselere bağlı yaklaşık 3.000 Türk vatandaşı Evanjelist teoriyi benimsemiş durumdadır. Dahası 11 Eylül saldırıları arkasından gerçekleştirilen Afganistan ve Irak operasyonlarının hemen akabinde, bölgelere akın eden binlerce genç, misyonerlik faaliyetlerini bu coğrafyada büyük bir hızla sürdürmektedir.
Peki topraklarımızda neler oldu bitti ve ya oluyor diyecek olursak… Patrikhanenin ekümenik projeleri ve bu kapsamda tanınma dayatmaları…Karadeniz’deki Pontus hareketliliği…Artık kendini gizlemeden açıkça çalışan misyonerlerin faaliyetleri…İki de bir hortlatılan “Sözde Ermeni Soykırımı” meselesi…Avrasya coğrafyasındaki Kadife, Sedir, Portakal adı verilen sözde demokratik halk hareketleri…Yaratılmak istenen azınlıklara Yapı-Bozum çalışmaları…Ülkemizden yabancıların toprak satın almalarının kaygı verici boyutlara ulaşması…Nevruzda açılan konfederasyon paçavraları…Bazı etnik yapıların Federasyon talepleri…Belki de en önemlisi 40 yıllık proje diye nitelendirilen FETÖ örgütüne verilen destek…Çok ses getiren ve ABD’nin uğruna herşeyi göze aldığı evenjelist rahip/ajan Rahip Brunson’un göz altı süreci…Gibi daha neler neler…Hepsi Evanjelistlerin Armegeddon Savaşı inancı doğrultusunda hazırlanan “Büyük İsrail Projesi” çerçevesinde atılan adımlardır.
Kaynak : Ali Bektan – Amerikan Kehanetleri ve Türkiye isimli kitabı
Dr. Ramazan Kurtoğlu ‘nun söyleşilerinden alıntılar

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir