İman ile Yaşamak Esastır

İman ile yaşamak esas amacımız olmalıdır. Madem ki her yerde ve her şeyde ölüm var o halde bizler de bir gün ölüp gideceğiz. Öyleyse bu Dünya’nın sonunu iyi hesaplamak lazımdır. Ne olursa olsun, ya ahiret varsa ve biz, ya hesaba çekileceksek? Eğer bu doğruysa halimiz nice olur? Akıllı kişi bu riske girmez. Yaşadığı hayatı dikkatli yaşar. Allah’a hesap vereceğini düşünerek, O’ndan sakınır ve tedbirli davranır. Ahlaklı bir hayat sürer. Kulluk vazifelerini yerine getirir. Kendisine, insanlara faydalı olmaya çabalar. Dünya hayatını boşa harcamaz. Böylece Allah’ın huzurunda mahcup olmaz. O’nun rızasına kavuşur ve cennete girerek huzur dolu bir hayata başlar.
İman ile yaşamak esas amacımız olmalıdır. Dünyadaki tüm zalimlere, kötülere, şeytanlara ve uşaklarına inat imanlı yaşamak insanlık inadımızdır. Dünyayı savaş meydanına çeviren çıkarcı çevrelerin tüm gayretlerine rağmen imana sarılmalıdır. Kötülüğe karşı iyilik peşinde koşmalıdır. Akıllı kişi böyle yapar. İyilikleri ayağa kaldırır. İyiliklerin savunucusu ve kötülüklerin yok edicisi olur. Nerede bir kötülük varsa onu ortadan kaldırır ve her yere iyilik tohumları eker. İyilikleri sular, büyütür. Böylece insan olmanın onuruyla yaşar.
İman ile yaşamak esas amacımız olmalıdır. Hayatın zorlu yollarında ruhen ayakta kalmak ve hayatımızın anlamını bulmak için imanlı yaşamak bir gerekliliktir. Kısa veya uzun bir ömrün sonunda geriye dönüp de baktığımız da her hangi bir pişmanlık duymamak için yaptıklarımıza bir anlam katmamız şarttır. Yoksa ne yaptıklarımızdan bir mana kalır ne de yaşadım diyebileceğimiz bir hayatımız kalır. Akıllı kişi hayatı bu istikamette yaşar. İman yolundan şaşmaz. Ne yaparsa yapsın Allah’ın rızası için yapar ki her yaptığı bir anlam kazansın. Böylece son nefesini gülerek verir ve der ki: “Ben gerçekten güzel yaşadım.”

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir