Allah’ın takdiri ve kader meselesine özet bir açıklama

Allah’ın Takdiri ve Kader Meselesi
Allahu Teâla’nın takdiri, yarattıklarına ilmi yasalar koymaktır. Her yaratılan, yine Allah’ın yaratmış olduğu ilmi esaslar çerçevesinde yaratılır. İlahi takdir budur. Öyle ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Her yaratılış, ilmi bir temel üzerine inşa edilir. Böylece Allah, bir oluşun öncesinde, o oluşun olma seçenekleri, ne kadar çok olsa da ilmiyle onun tüm bu yollarını önceden bilir. Allah’ın ilmi öylesine büyüktür ki hiçbir varlık, yapabileceği olası davranış seçeneklerinin dışında herhangi bir seçenek ile Allah’a sürpriz yapamaz. Hiçbir şey O’nun kaderinden yani ilminden kaçamaz. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla en iyi bilendir.
“O ki, göklerin ve yerin mülkü O’na aittir. Asla bir çocuk edinmedi. Mülkünde O’na asla bir ortak olmadı. Her şeyi yarattı ve onu ölçülü olarak ölçülendirdi.” Furkan, 2

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir