Kur’an’da süt emzirme süresinde çelişki yoktur

Sözde Kur’an-ı Kerim’de geçen süt emzirme sürelerinde çelişki varmış. İddia şudur ki Bakara, 233 ve Lokman, 14 ayetlerde emzirme süresi 2 yıl olarak verilmiş olmasına rağmen, hamilelik ve süt emzirme süresi Ahkaf, 15 ayette 30 ay olarak verilmektedir. 24 ay emzirme ve 9 ay hamilelik süresi toplamda 33 ay eder ki bu da 30 ay süresine uymamaktadır. Bu bir çelişki değil midir?
Süt emzirmeyle ilgili ayetler
Öncelikle konuya esas ayetlerin ilgili kısımlarının mealini verelim.
“Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir…” Bakara, 233
“…Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur…” Lokman, 14
“…Onun taşınması ve onun sütten kesilmesi otuz aydır…” Ahkaf, 15
Süt emzirmeyle ilgili Kur’an’da çelişki var mı?
Elbette yoktur. Mevzu bahis ayetlerin üçünü de birlikte değerlendirecek olursak şöyle bir sonuç çıkar ki tüm mezhep imamlarımız ve dahi diğer tüm fıkıhçılarımız süt emzirme konusunda bu görüştedirler.
Ayetlerde geçen süt emzirme süresi vacip değildir. Kesin olarak emredilmemektedir. Çünkü Bakara, 233 ayette verilen 2 yıllık sürenin süt emzirmeyi tamamlamak isteyen anneler için olduğu açıkça ifade edilmektedir. Yani bu durum isteye bağlıdır. Ayetin devamında da zaten anne ve babanın anlaşması halinde 2 yıldan önce süt emzirmenin kesilebileceği buyrulmuştur.
Ayrıca yine Lokman, 14 ayette sürenin 2 yıl olduğu değil, 2 yıl içinde olduğu belirtilmiştir. Bu da süt emzirme süresinin değişken olduğunu gösterir ki pratikte de doğru olan budur. Çünkü her hamilelik ve süt emzirme özellikleri kadından kadına değişiklikler gösterir.
Bu durumda meselenin üst sınırı 2 yıl olarak belirtilmiş olur. Süt emzirme süresinin ayrıca bir alt sınırınında belirlenmesi lazım olacağından ve her kadına özel tek tek bir süre konulamayacağından dolayı Ahkaf, 15 ayette 30 aylık bir süre belirlenmiştir.
30 aylık sürenin hesaplanması
En alt hamilelik süresi özel durumlarda 6 aydır. Buna göre süt emzirme süresi 24 ay eder.
Eğer ki hamilelik süresi 7 ay olursa, süt emzirme süresi de 23 ay olur.
Hamilelik süresi 8 ay olduğu zaman ise süt emzirme süresi de 22 ay olur.
Son olarak eğer hamilelik normal seyrinde 9 ay olursa, o takdirde süt emzirme süresi 21 aydır.
İşte böylece süt emzirme süresinin alt sınırı da belirlenmiştir. Cumhurun içtihadına göre süt emzirme süresinin alt sınırı 21 ay, üst sınırı ise 24 aydır.
Sonuç ve değerlendirme
Hamileliğin en az müddeti altı aydır. Buna binaen 30 aydan iki yılın çıkarmasıyla hamileliğin en az miktarı 6 ay ve emzirmenin fıkıhsal hükmü en çok müddeti 24 ay olduğu anlaşılmaktadır. Eğer çocuk yedi ayda veya sekiz ayda ya dokuz ay annesinin karnında kalırsa doğumundan sonra emzirmenin en az müddeti sırasıyla 23, 22 ve 21 aydır. Mezhep imamlarına göre süt emzirmenin süresi en az 21 aydır. Dolayısıyla gücü yettiği halde ve kocasıyla da anlaşma yapmadan, mazeretsiz olarak bu miktardan az süt emzirmek çocuğa zulüm sayılmaktadır.
Sonuç olarak her kadının hamilelik durumu farklılık arz edeceğinden, alt ve üst sınırlar belirtilerek mesele kişiye özel bırakılmıştır. Sevgiyle kalın.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir