Salât ve Salâvat kelimelerinin anlamı nedir?

Ahzab 56. “Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi’ye salat ederler / destek verirler. (*) Ey iman edenler! Siz de ona salat edin / destek verin ve tam bir teslimiyetle ona teslim olun!”
(*) الصّلوة (salât) sözcüğü, ص ل ى (saly) ve ص ل و (salv) köklerinden türemiştir. Nakıs olan bu sözcüklerin birisinde illet harfi ye vardır ve diğerinde de illet harfi olarak vav harfi bulunur. Bu ayette bahse konu olan fiilin kökü vav ile bitenidir.
Birinci kökten türeyen صلى (saly) “pişirmek, yakmak, ateşe atmak, ateşe girmek, yaslamak” anlamına gelir. Sözcük bu manada Hâkka sûresi’nde geçmektedir: “Sonra cahîme (cehenneme) yaslayın onu (صلّوه/sallûhû). (Hâkka/31)
İkinci kökten türeyen  ص ل و (salv) ise isim olarak “uyluk, sırt” demektir ve “insanın ve dört ayaklı hayvanların sırtı, kalça ile diz arası” anlamına gelir. (Lisân, 5/387; Tâc, 19/606.)
Bu anlam doğrultusunda fiil olarak kullanıldığında sözcük; “uyluklamak, sırtlamak” anlamına gelir. “Uyluklamak” uyluğun yani bacağın, diz ile kalça arasındaki bölümünün bir yükün altına konularak o yükü bir yere kaldırmak fiilidir. “Sırtlamak” ise bir yükü sırta alarak taşımak veya o yüke destek olmak, yani yükün altına girmek fiilidir. Böylece sonu vav ile biten kökün anlamı da “destek olmak, yardım etmek, sorunları sırtlamak. sorunların altına girmek ve onu taşımak” şeklinde olur. Bu ayette de destek olmak anlamında kullanılmaktadır.
Salat kelimesi bunlardan başka bir kaç değişik anlama daha gelir. Bunlardan önde olan anlamları, dua etmek, namaz kılmaktır. Râgıb el-İsfehânî’nin Müfredât adlı eserinde, “Lügat ehlinin çoğu, salât; ‘dua, tebrik ve temcit’tir demiştir” diye belirtilmektedir. (Konu Hakkı Yılmaz’ın “Salat ve Namaz” makalesinde detaylıca anlatılmaktadır.)

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir