Duhan Suresi

DUHAN SURESİ
Resmi Mushaf: 44 / İniş Sırası: 64 / Mekke’de inmiştir. 59 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Ha, Mim
2. Apaçık Kitap’a andolsun!
3. Şüphesiz ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz ki biz, uyarıcılarız.
4. Hikmetli her iş, onda (o gecede) ayrılır.
5. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz, gönderenleriz.
6. Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz ki O, hakkıyla işitendir, her şeyi bilendir.
7. Göklerin ve yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabbi’dir. Eğer kesin bir bilgiyle iman edenlerseniz.
8. Hayat veren ve öldüren O’ndan başka ilah yoktur. Sizin de Rabbinizdir ve önceki babalarınızın da Rabbidir.
9. Hayır, aksine! Onlar şüphe içinde oynuyorlar.
10. Artık sen, göğün apaçık bir duman getireceği günü gözetle!
11. O insanları sarar. Bu acıklı bir azaptır.
12. “Rabbimiz, azabı bizden kaldır! Muhakkak ki biz Mü’minleriz.”
13. Onlara apaçık bir resul gelmişken onlar için öğüt almak nerede?
14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: “Öğretilmiş biridir, delidir.”
15. Şüphesiz ki biz, azabı biraz kaldırırız, şüphesiz ki siz, (eski halinize) tekrar dönersiniz.
16. O gün, en büyük tutuşla tutarız. Muhakkak ki biz, intikam alanlarız.
17. Andolsun ki, onlardan önce Firavun’un kavmini de imtihan etmiştik ve onlara şerefli bir resul gelmişti.
18. “Allah’ın kullarını bana teslim edin! Gerçekten ben sizin için güvenilir bir resulüm” diyen.
19. Ve: “Allah’a karşı büyüklenmeyin! Şüphesiz ben, size apaçık bir delil getiriyorum.” diyen.
20. “Ve muhakkak ki ben, beni taşlayıp öldürmenizden benim de sizin de Rabbiniz olana sığındım.”
21. “Eğer bana iman etmediyseniz, o zaman benden uzaklaşın!”
22. Derken “Bunlar suç işleyenler kavmidir.” diye Rabbine dua etti.
23. “O halde kullarımı geceleyin yürüt! Muhakkak ki siz, takip edileceksiniz.”
24. “Denizi açılmış olarak bırak! Şüphesiz onlar boğulacak bir ordudur.”
25. Onlar nice bahçeler ve pınarlar bıraktılar.
26. Ve ekinler ve değerli makamlar!
27. İçinde zevk ve sefa sürenler oldukları nimetler!
28. İşte böyle! Biz onları başka bir topluluğa miras bıraktık.
29. Gök ve yer onlara ağlamadı ve onlar, mühlet verilenler de olmadı.
30. Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtarmıştık.
31. Firavun’dan. Şüphesiz o, haddi aşanlardan bir büyüklenendi.
32. Andolsun ki biz onları bir ilim üzere âlemlere üstün kıldık.
33. Ve onlara mucizelerden her birinde apaçık bir imtihan bulunan şeyler verdik.
34. Muhakkak ki şunlar, elbette derler ki:
35. “O ilk ölümümüzden başka bir şey değildir ve biz yeniden diriltilecek de değiliz.”
36. “Eğer doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı getirin!”
37. Onlar mı hayırlıdır yoksa Tubbe’ kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Muhakkak ki onlar suçlulardı.
38. Biz göğü ve yeri ve bu ikisinin arasındakileri oyuncular olarak yaratmadık.
39. Biz o ikisini haktan başka bir şeyle yaratmadık. Fakat onların çoğu bilmezler.
40. Şüphesiz ki o ayırım günü (kıyamet günü), onların topluca buluşma vaktidir.
41. O gün bir dost bir dosta hiçbir fayda sağlamaz ve onlara yardım da edilmez.
42. Allah’ın rahmet ettiği kimse hariç. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.
43. Muhakkak ki zakkum ağacı,
44. Günahkârın yiyeceğidir.
45. Erimiş maden gibi. Karınlarda kaynar.
46. Sıcak suyun kaynaması gibi.
47. “Yakalayın onu! Hemen cehennemin ortasına sürükleyin onu!”
48. “Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.”
49. “Tat bakalım! Şüphesiz ki sen, sen güçlüsün, şereflisin ya!?”
50. “Şüphesiz bu, hakkında şüpheye düştüğünüz şeydir.”
51. Şüphesiz takva sahipleri güvenli bir makamdadır.
52. Bahçelerin ve pınarların içinde,
53. Karşılıklı (oturarak) ince ipekten ve atlastan elbiseler giyerler.
54. İşte böyle ve onları iri gözlü hurilerle evlendirdik.
55. Orada güvende olarak, her türlü meyveyi isterler.
56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah) onları cehennem azabından korumuştur.
57. Rabbinden bir lütuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluştur.
58. Belki düşünüp öğüt alırlar diye şüphesiz onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık.
59. Öyleyse gözleyip bekle! Şüphesiz onlar da gözleyip bekleyenlerdir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir