Tatlı ve tuzlu denizler ne demektir?

Bir kişi soruyor. “Bilen varsa söylesin! Birbirine karışmayan tatlı ve tuzlu denizler Dünya’nın neresinde?” Elbette böyle cahilce bir soru sorulunca bize de cevap vermek düştü. Allah’ın izni ve gayreti ile kısaca ve basitçe cevaplandıracağım. En doğrusunu elbette Allah bilir.
Öncelikle malum ayetleri yazalım.
“Birbirlerine kavuşmaları üzere iki denizi salıverdi. İkisinin arasında bir perde / bir engel vardır. Sınırı aşamazlar.” Rahman, 19-20
“İki denizi birbirine salan O’dur. Bu tatlı ve susuzluğu giderici, bu da tuzlu ve acıdır. O ikisinin arasına bir perde ve aşılamayan bir sınır koymuştur.” Furkan, 53
“İki deniz bir değildir. Bu tatlı, susuzluğu giderici, içimi kolay ve bu da tuzlu, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. O’nun lütfundan aramanız için, gemilerin onun içinde (suyu) yararak gittiklerini görürsün. Umulur ki şükredersiniz.” Fatır, 12

Gelelim mevzumuza. Sevgili kardeşlerim, ayetlerde bahsedilen bizim kendisine isim vererek haritaladığımız, Dünya haritasında geçen malum denizler değildir. Çünkü Dünya haritasında sonradan isimlendirilen denizlerin isimleri, her lisana göre  farklı farklıdır. Allahu Teala sonradan isimlendirilen ve insanlar tarafından sınırları konulan bu haritalardaki denizlerden bahsetmez. Örneğin Akdeniz ve Ege denizinin sınırlarını ve isimlerini kim koymuş? Yine Akdeniz ve Atlas okyanusu ile ayrıldığı sınırı kim belirlemiş? Ayrıca kağıt üzerinde konulmuş bu sınırları gerçek ortamında nasıl ayırt edeceğiz? Bu bilgiler belirli bazı kriterlere göre kabul görmüş, zanni değerlendirmelerdir.
Oysaki Allah katından su meselesine böyle bakılmaz. Genel bir bakışla bakılır. Yani iki çeşit su vardır. Birisi tatlı ve içilebilir olan, diğeri de tuzlu ve içilemez olandır. Dünyanın tamamı için geçerli olan toplam tüm su kaynakları iki deniz olarak takdir edilmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun, ister yeryüzünde, ister yer altında, isterse atmosferde olsun hepsi iki çeşittir. Tatlı ve tuzlu olmalarının elbette hikmetleri vardır ve pek çok fayda içindir ancak bizim konumuz dışındadır.


Sonuç olarak adı filan olan deniz aramak yanlış bir düşüncedir. Tüm tatlı suların toplamı bir denizdir ve diğer tüm tuzlu suların toplamı da diğer bir denizdir. Bu ayetlerde bahsedilen, insanlara ve diğer canlılara hayat kaynağı olan suyun nasıl da tatlı olarak ve değişik şekillerde hizmetlerine sunulduğu ve buna mukabil şükretmelerinin gerekli olduğudur.
Sözümüzü Rahman suresinde sık sık tekrarlanan ayet-i kerime ile bitirelim. Umulur ki düşünüp ibret alırlar.
“O halde, siz ikiniz, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” Rahman suresi, 21

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir