Lokman Suresi

LOKMAN SURESİ
Resmi Mushaf: 31 / İniş Sırası: 57 / Mekke’de inmiştir. 34 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Elif, Lâm, Mim
2. Bunlar hikmetli Kitab’ın ayetleridir.
3. İyilik edenler için bir hidayet ve rahmettir.
4. Onlar ki salâtı (namazı) ikâme eder ve zekâtı verir. Onlar ahirete de şüpheden uzak, sağlam ve kesin olarak inananların ta kendisidir.
5. İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredir ve işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
6. İnsanlardan, bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve onu alay konusu edinmek için boş sözleri satın alan kimseler vardır. İşte onlar var ya, onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
7. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, onu hiç duymamış gibi, iki kulağında bir ağırlık varmış gibi büyüklenerek arkasını döner. Onu acıklı bir azapla müjdele!
8. Muhakkak ki iman eden ve hayırlı işler yapan kimseler, onlar için ise nimetlerle dolu cennetler vardır.
9. İçinde sürekli kalanlar olarak, Hak olan Allah’ın bir vaadi olarak. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
10. O, gökleri direksiz yarattı, onu görürsünüz. Sizi sarsar diye yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada her canlıdan yaydı. Gökten su indirdik de orada her güzel çiftten (bitki) bitirdik.
11. Bu, Allah’ın yaratmasıdır. Öyleyse, bana gösterin! O’nun yarattığı astlarından olanlar ne yarattı? Hayır, aksine! O zalimler apaçık bir sapkınlık içindedir.
12. Andolsun biz Lokman’a: “Allah’a şükret!” diye hikmeti verdik. Kim şükrederse ancak kendi nefsi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır.
13. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Ey oğulcağızım! Allah’a ortak koşma! Muhakkak ki ortak koşmak, büyük bir zulümdür.”
14. Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. Bana ve anne babana şükret! Varış banadır.
15. Eğer seni, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa o zaman o ikisine itaat etme ve dünyada, o ikisine iyilikle sahip çık ve bana yönelenlerin yoluna uy! Sonra dönüşünüz banadır. Böylece yapmakta olduklarınızı size haber veririm.
16. “Ey oğulcağızım! Muhakkak ki o (yapılan iş), bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve o bir kayanın içinde olsa veya göklerde veya yerin içinde, Allah onu getirir. Şüphesiz Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”
17. “Ey oğulcağızım! Salâtı (namazı) ikâme et ve iyiliği emret ve kötülükten sakındır ve sana isabet edene sabret! Şüphesiz bunlar üzerinde kararlılık gösterilecek işlerdendir.”
18. “İnsanlara yanağını bükme (onları küçümseyip yüz çevirme) ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Muhakkak ki Allah, kendini büyük gören, çok övünen hiç bir kimseyi sevmez.”
19. “Yürüyüşünde ölçülü ol ve sesini kıs! Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette eşeklerin sesidir.”
20. Allah’ın göklerdekilere ve yerdekilere sizin için boyun eğdirdiğini ve nimetlerini açık ve gizli olarak size bollaştırdığını görmediniz mi? İnsanlardan bilgisizce ve bir yol göstericisi olmadan ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan, Allah hakkında tartışan kimseler vardır.
21. Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiği zaman derler ki: “Hayır, aksine! Biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” Şeytan onları dehşetli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı?
22. Kim iyilik eden biri olarak, yüzünü Allah’a teslim ederse, o en sağlam kulpa yapışmıştır. İşlerin sonu Allah’adır.
23. Kim de inkâr ederse, onun inkârı seni üzmesin! Onların dönüşleri bizedir. Biz onlara yaptıklarını haber veririz. Şüphesiz ki Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) en iyi bilendir.
24. Onları az biraz geçindiririz sonra onları katı / ağır bir azaba maruz bırakırız.
25. Andolsun ki, onlara sorarsan “Gökleri ve yeri kim yarattı?” Muhakkak derler ki: Allah” De ki: “Hamd Allah’a aittir.” Hayır, aksine! Onların çoğu bilmiyorlar.
26. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Muhakkak ki Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye lâyık olandır.
27. Doğrusu eğer yeryüzündeki her bir ağaçtan kalemler olsa ve deniz de (mürekkep olsa), arkasından yedi deniz de ona katılsa, Allah’ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
28. Sizin yaratılmanız ve sizin diriltilmeniz ancak tek bir kişi gibidir. Muhakkak ki Allah duyandır, görendir.
29. Allah’ın geceyi gündüzün içine soktuğunu ve gündüzü de gecenin içine soktuğunu ve güneşe ve aya boyun eğdirdiğini görmedin mi? Hepsi belli bir süreye kadar akıp gider. Şüphesiz Allah yapmakta olduğunuz şeylerden haberdardır.
30. İşte bu, Allah’ın Hak olması ve O’nun yarattığı astlarından olanın da batıl olması sebebiyledir. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.
31. Ayetlerinden size göstermesi için, Allah’ın nimetiyle, gemilerin denizde akıp gittiğini görmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden ve çok şükreden herkes için, elbette ibretler vardır.
32. Gölgeler / dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini yalnız Allah’a has kılanlar olarak, O’na dua ederler. Kendilerini karaya çıkarıp kurtardığımız zaman, onlardan orta yolu tutanlar da olur. Ayetlerimizi, bütün aşırı nankör, gaddar olanlardan başkası, bilerek inkâr etmez.
33. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının ve bir babanın, çocuğu hakkında karşılık veremeyeceği ve çocuk da babası hakkında bir şeyi karşılık verecek olmadığı günden çekinip korkun! Şüphesiz Allah’ın vaadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da sizi Allah ile aldatmasın!
34. Muhakkak ki Allah, kıyamet saatinin ilmi, kendi katında olandır. Yağmuru yağdırır ve rahimlerde olanı bilir. Hiç bir nefs, yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç bir nefs, hangi yerde öleceğini bilmez. Allah hakkıyla bilendir, haberdar olandır.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir