Talâk Suresi

TALÂK SURESİ
Resmi Mushaf: 65 / İniş Sırası: 99 / Medine’de inmiştir. 12 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Ey Nebi! Kadınları boşayacağınız zaman, onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti sayın! Rabbiniz olan Allah’a karşı gelmekten sakının! Onları evlerinden çıkarmayın ve onlar da çıkmasınlar! Belgelenmiş açık bir hayâsızlığa karışmaları hariç. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, o takdirde kendisine zulmetmiştir. Bilmezsin, belki Allah, bunun ardından bir iş meydana getirir.
2. (İddet) sürelerine ulaştıkları zaman, artık onları iyilikle tutun ya da iyilikle onlardan ayrılın! Sizden iki adalet sahibini şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın! İşte böyle, Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimseye bununla öğüt verilir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, onun için bir çıkış (yolu) kılar.
3. Ummadığı yerden de ona rızık verir. Kim Allah’a güvenirse, artık O, ona yeter. Muhakkak ki Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır.
4. Kadınlarınızdan hayz görmekten umut kesmiş olanlar ve hiç hayz görmemiş olanlar (hakkında) eğer şüpheye düşerseniz o takdirde onların iddeti üç aydır. Yüklü (hamile) olanların süresi yüklerini doğurmalarıdır. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, onun için işinden kolaylık kılar.
5. Bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, günahlarını ondan örter ve onun için mükafaatı büyütür.
6. Onları (iddeti bitmemiş kadınları) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerden (bir bölümde) oturtun ve onları sıkıntıya sokmak için, onlara zarar vermeyin! Eğer yük sahibiyseler (hamileyseler) yüklerini doğurana kadar, onlara infak edin (nafakalarını verin)! Eğer sizin için emzirirlerse, o takdirde onların ücretlerini verin! Aranızda iyilikle birbirinize emredin / danışın! Eğer güçlük çekerseniz artık onu bir başka (kadın) emzirecektir.
7. Geniş imkânları olan varlık sahibi, mal varlığından infak etsin! Kimin rızkı kendisine kısıtlanmışsa, o takdirde Allah’ın kendisine verdiği şeyden infak etsin (ihtiyaç sahiplerine harcasın)! Allah hiç bir nefsi ona verdiği şeyden başkasıyla sorumlu tutmaz. Allah bir zorluktan sonra bir kolaylık kılacaktır.
8. Rablerinin ve O’nun resullerinin emrinden çıkan nice kasaba halkını şiddetli bir hesapla hesaba çektik ve onları dehşetli bir azapla azaba uğrattık.
9. İşlerinin vebalini tattı ve işlerinin sonu hüsran oldu.
10. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırladı. Allah’a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş olan, akıl ve gönül sahipleri! Allah size zikri indirmiştir.
11. İman eden ve hayırlı işler yapan kimseleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, apaçık olan Allah’ın ayetlerini size okuyan bir Resulü de (indirmiştir). Kim Allah’a iman ederse ve hayırlı işler işlerse (Allah) onu, içinde ebediyyen, sürekli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Gerçekten Allah, ona bir rızık ihsan etmiştir.
12. Allah, yedi (kat) göğü ve yerden de onların mislini yaratandır. Allah’ın her şeye gücü yeten olduğunu ve her şeyi ilmen (ilmiyle) gerçekten kuşattığını bilmeniz için emir onların arasında iner.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir