Surelerin iniş ve mushaf sırası, indiği yer, ayet sayısı ve Arapça / Türkçe isimleri

SURELERİN MUSHAF VE İNİŞ SIRALARI
Mushaf Sırası Sure Adı Türkçe Adı İniş Sırası Ayet Sayısı İniş Yeri
1 Fâtiha Açış yapan 5 7 Mekke
2 Bakara İnek / Boğa 87 286 Medine
3 Âl-i İmrân İmran ailesi 89 200 Medine
4 Nisâ Kadınlar 92 176 Medine
5 Mâide Sofra 112 120 Medine
6 En’âm Hayvanlar 55 165 Mekke
7 A’râf Mahşerde tanıklık yapanlar 39 206 Mekke
8 Enfâl Ganimet malları 88 75 Medine
9 Tevbe Tevbe 113 129 Medine
10 Yunus Yunus 51 109 Mekke
11 Hud Hud 52 123 Mekke
12 Yusuf Yusuf 53 111 Mekke
13 Ra’d Gök gürültüsü 96 43 Mekke
14 İbrahim İbrahim 72 52 Mekke
15 Hicr Hicr beldesi (Yontulan kayalarda oturanlar) 54 99 Mekke
16 Nahl Bal arısı 70 128 Mekke
17 İsrâ Gece yürüyüşü 50 111 Mekke
18 Kehf Mağara arkadaşları 69 110 Mekke
19 Meryem Meryem 44 98 Mekke
20 Ta-Ha Ta-Ha 45 135 Mekke
21 Enbiyâ Peygamberler / Nebiler 73 112 Mekke
22 Hac Hac 103 78 Mekke
23 Mü’minûn Mü’minler / İman edenler 74 118 Mekke
24 Nur Işık / Aydınlık 102 64 Medine
25 Furkan İyiyi, kötüyü ayıran 42 77 Mekke
26 Şuara Şairler 47 227 Mekke
27 Neml Karınca 48 93 Mekke
28 Kasas Kıssalar / Tarihi olaylar 49 88 Mekke
29 Ankebut Dişi örümcek 85 69 Mekke
30 Rum Rum 84 60 Mekke
31 Lokman Lokman 57 34 Mekke
32 Secde Secde 75 30 Mekke
33 Ahzab Gruplar / Topluluklar 90 73 Medine
34 Sebe’ Yemen’de bir bölge / Sebe kabilesi 58 54 Mekke
35 Fatır Yaratan 43 45 Mekke
36 Ya-Sin Ya-Sin 41 83 Mekke
SURELERİN MUSHAF VE İNİŞ SIRALARI
Mushaf Sırası Sure Adı Türkçe Adı İniş Sırası Ayet Sayısı İniş Yeri
37 Saffat Saf tutanlar 56 182 Mekke
38 Sad Sad 38 88 Mekke
39 Zümer Yığınlar / Gruplar 59 75 Mekke
40 Mü’min İman eden kişi 60 85 Mekke
41 Fussilet Ayrıntılı açıklanmış 61 54 Mekke
42 Şûrâ Danışma 62 53 Mekke
43 Zuhruf Gösteriş / Süsler 63 89 Mekke
44 Duhân Duman 64 59 Mekke
45 Câsiye Diz çöken 65 37 Mekke
46 Ahkâf Kum tepeleri 66 35 Mekke
47 Muhammed Muhammed 95 38 Medine
48 Fetih Fetih 111 29 Medine
49 Hucurât Odalar 106 18 Medine
50 Kaf Kaf 34 45 Mekke
51 Zâriyât Uçurup dağıtanlar 67 60 Mekke
52 Tûr Tur dağı 76 49 Mekke
53 Necm Yıldız (Gök cismi) 23 62 Mekke
54 Kamer Ay 37 55 Mekke
55 Rahman Rahman 97 78 Mekke
56 Vâkı’a Olay / Olgu 46 96 Mekke
57 Hadîd Demir 94 29 Medine
58 Mücâdele Mücadele 105 22 Medine
59 Haşr Toplanma 101 24 Medine
60 Mümtehine İmtihan edilen / sorgulanan kadın 91 13 Medine
61 Saff Saf (tutma) 109 14 Medine
62 Cum’a Cuma 110 11 Medine
63 Münâfikûn İki yüzlüler 104 11 Medine
64 Teğâbun Aldanış 108 18 Medine
65 Talâk Boşanma 99 12 Medine
66 Tahrîm Yasaklama 107 12 Medine
67 Mülk Mülk 77 30 Mekke
68 Kalem Kalem 2 52 Mekke
69 Hâkka Hak olan / Gerçekleşecek olan 78 52 Mekke
70 Me’âric Yükseliş yolları 79 44 Mekke
71 Nuh Nuh 71 28 Mekke
72 Cin Cin 40 28 Mekke
73 Müzzemmil Örtünüp bürünen 3 20 Mekke
SURELERİN MUSHAF VE İNİŞ SIRALARI
Mushaf Sırası Sure Adı Türkçe Adı İniş Sırası Ayet Sayısı İniş Yeri
74 Müddessir Elbiseye bürünen / gizlenen 4 56 Mekke
75 Kıyâmet Kıyamet 31 40 Mekke
76 İnsan İnsan 98 31 Medine
77 Murselât Gönderilenler 33 50 Mekke
78 Nebe’ Önemli haber 80 40 Mekke
79 Nâzi’ât Söküp çıkaranlar 81 46 Mekke
80 Abese Surat astı 24 42 Mekke
81 Tekvîr Dürülüp sarılma 7 29 Mekke
82 İnfitâr Yarılma 82 19 Mekke
83 Mutaffifîn Tarı ve ölçüde kusur edenler 86 36 Mekke
84 İnşikâk Yarılarak dökülme 83 25 Mekke
85 Buruc Burçlar 27 22 Mekke
86 Tarık Işık saçan yıldız 36 17 Mekke
87 A’lâ En yüce 8 19 Mekke
88 Gâşiye Kaplayan / Kuşatan 68 26 Mekke
89 Fecr Güneşin doğuşu 10 30 Mekke
90 Beled Belde 35 20 Mekke
91 Şems Güneş 26 15 Mekke
92 Leyl Gece 9 21 Mekke
93 Duhâ Kuşlık vakti 11 11 Mekke
94 İnşirâh Kalben genişleme 12 8 Mekke
95 Tîn İncir 28 8 Mekke
96 Alak Aşılanmış yumurta / Embriyo 1 19 Mekke
97 Kadir Kadir gecesi 25 5 Mekke
98 Beyyine Apaçık delil 100 8 Medine
99 Zilzâl Şiddetli sarsıntı 93 8 Medine
100 Âdiyât Koşanlar 14 11 Mekke
101 Kâri’a Büyük felaket 30 11 Mekke
102 Tekâsür Çokluk yarışı 16 8 Mekke
103 Asr Asır 13 3 Mekke
104 Hümeze Gıybet edenler 32 9 Mekke
105 Fil Fil 19 5 Mekke
106 Kureyş Kureyş 29 4 Mekke
107 Mâ’ûn Yardım (etmek) 17 7 Mekke
108 Kevser Kevser havuzu / çok nimetler 15 3 Mekke
109 Kâfirûn Kafirler 18 6 Mekke
110 Nasr Yardım / Destek 114 3 Medine
111 Tebbet Helak olsun / Kurusun 6 5 Mekke
112 İhlâs İhlas 22 4 Mekke
113 Felâk Aydınlığa çıkış 20 5 Medine
114 Nâs İnsanlar 21 6 Medine
Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir