Teğabun Suresi

TEĞABUN SURESİ
Resmi Mushaf: 64 / İniş Sırası: 108 / Medine’de inmiştir. 18 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Göklerdekiler ve yerdekiler O’nu tesbih eder. Hükümranlık O’na aittir. Hamd da O’na aittir. O herşeye gücü yetendir.
2. O, sizi yaratandır. Sizden gerçeği örtüp inkâr eden vardır, sizden iman eden de vardır. Allah yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla görendir.
3. Gökleri ve yeri Hak ile yarattı. Size şekil verdi. Böylece suretlerinizi en güzel yaptı. Varış O’nadır.
4. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediğiniz şeyleri de açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) en iyi bilendir.
5. Önceden gerçeği örtüp inkâr eden ve işlerinin vebalini tadan kimselerin haberi size gelmedi mi? Onlar için acı veren bir azap vardır.
6. İşte bu şu sebebledir ki resulleri kendilerine apaçık delillerle geliyordu da “Bir beşer mi bizi doğru yola iletecek?” diyorlardı. Böylece gerçeği örtüp inkâr ettiler ve yüz çevirdiler. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstağnidir (hiçbir şeye muhtaç değildir), övülmeye layık olandır.
7. Gerçeği örtüp inkâr edenler, asla tekrar dirilmeyeceklerini iddia etti. De ki: “Hayır, aksine! Rabbime andolsun ki elbette diriltileceksiniz sonra yaptığınız şeyler mutlaka size haber verilecektir. Bu Allah için kolaydır.”
8. Öyleyse Allah’a ve O’nun resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin! Allah, işlediğiniz şeylerden haberdardır.
9. O gün, toplanma günü için sizi toplar. İşte bu aldanma günüdür. Kim Allah’a iman ederse ve hayırlı iş yaparsa, kötülüklerini ondan örter ve onu, içinde sürekli kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte bu, büyük kurtuluştur.
10. Gerçeği örtüp inkâr eden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler, işte onlar var ya, içinde sürekli kalacakları ateşin sahipleridir (cehennemliklerdir). Ne kötü bir varış yeri!
11. Allah’ın izni olmaksızın hiç bir musibet isabet etmez. Kim Allah’a iman ederse, onun kalbini doğru yola iletir. Allah her şeyi bilendir.
12. Allah’a itaat edin ve Resule itaat edin! Eğer yüz çevirirseniz, artık muhakkak ki resulümüzün üstüne vazife olan şey apaçık bir tebliğdir.
13. Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Artık mü’minler Allah’a güvenip dayansınlar!
14. Ey iman edenler! Şüphesiz eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının! Eğer affederseniz ve vazgeçerseniz ve bağışlarsanız muhakkak ki Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
15. Ancak mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir (imtihandır). Allah, katında büyük bir mükafaat bulunandır.
16. Gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gelmekten sakının ve dinleyin ve itaat edin ve kendi nefsiniz için bir hayır olarak infak edin (ihtiyaç sahiplerine harcayın)! Kim nefsinin tamahkârlığından korunursa, o takdirde işte onlar, kurtulanların ta kendileridir.
17. Eğer Allah’a güzel bir borç olarak borç verirseniz, sizin için onu kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah, karşılığını fazlasıyla veren, çok teşekkür edendir, hemen ceza vermeyip mühlet verendir.
18. Görülmeyeni ve görüleni hakkıyla bilendir, mutlak üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir