Tahrim Suresi

TAHRİM SURESİ
Resmi Mushaf: 66 / İniş Sırası: 107 / Medine’de inmiştir. 12 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Ey Nebi! Niçin eşlerinin rızasını isteyerek, Allah’ın sana helâl ettiğini kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
2. Allah size yeminlerinizi çözmeyi farz kılmıştır. Allah sizin mevlânızdır (*). O, her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(*) Sahibiniz, efendiniz, koruyucunuz
3. Hani Nebi, eşlerinden bazısına bir sözü sır vermişti. Fakat o da onu (bir başkasına) haber verince, Allah da ona (peygambere) onu açığa çıkarınca, o bunun bir kısmını (eşine) bildirmiş, bir kısmından da uzak durmuştu (vazgeçmişti). Ona (eşine) onu bildirince dedi ki: “Bunu sana kim haber verdi?” O da dedi ki: “Bana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan haber verdi.”
4. Eğer ikiniz Allah’a tevbe ederseniz (iyi olur), zira gerçekten ikinizin kalbi kaymıştır. Eğer onun aleyhine birbirinize arka çıkarsanız, şüphesiz ki Allah ve Cebrail ve mü’minlerin iyileri onun koruyucusudur. Melekler de bundan sonra ona arka çıkandır.
5. Belki de onun Rabbi, eğer sizi boşarsa, onun için (sizi), sizden daha hayırlı, Allah’a teslim olan, Allah’a iman eden, gönülden boyun eğen, tevbe eden, kulluk eden, oruç tutan (veya hicret eden), dul ve bakire eşlerle değiştirir.
6. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun üzerinde sert, katı melekler vardır ki, onlara emrettiği şeylerde Allah’a isyan etmezler ve kendilerine emrolunanı yaparlar.
7. Ey gerçeği örtüp inkâr edenler! Bugün özür dilemeyin! Ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığını alıyorsunuz.
8. Ey iman edenler! Allah’a samimi bir tevbe ile tevbe edin! Belki Rabbiniz kötülüklerinizi sizden örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, Nebi’yi ve onunla beraber iman edenleri utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar. Derler ki: “Rabbimiz, bizim için nurumuzu tamamla ve bizi bağışla! Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin.”
9. Ey Nebi! İnkâr edenlerle ve ikiyüzlülerle cihad et ve onlara karşı sert davran! Onların barınakları cehennemdir. Ne kötü bir varış yeri!
10. Allah gerçeği örtüp inkâr eden kimselere, Nuh’un karısını ve Lut’un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki iyi kimsenin (nikâhları) altındaydı. Fakat o ikisine (kocalarına) ihanet ettiler. Böylece (kocaları) Allah’tan (gelen) bir şeyde, o ikisine hiçbir fayda sağlamadılar. Denildi ki: “Girenlerle beraber ateşe girin!”
11. Allah gerçeği örtüp inkâr eden kimselere Firavun’un karısını misal verdi. Hani demişti ki: “Rabbim! Benim için kendi katında, cennette bir ev yap ve beni Firavun’dan ve onun işinden kurtar! Beni zalimler kavminden de kurtar!”
12. Namusunu koruyan İmran kızı Meryem’i de (misal verdi). Böylece biz de onun içine ruhumuzdan üfledik. Rabbinin sözlerini ve O’nun kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir