Mülk Suresi

MÜLK SURESİ
Resmi Mushaf: 67 / İniş Sırası: 77 / Mekke’de inmiştir. 30 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Hükümranlık elinde olan Allah, bolluk ve bereket veren, hayrı devamlı kılıp arttıran, bereketin kaynağı, yüceler yücesidir. (*) O her şeye gücü yetendir.
(*) Açıklaması için Furkan, 1’e bakınız
2. O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
3. O ki yedi göğü birbiri üstüne tabaka halinde yarattı. Rahman’ın yaratmasında düzensizlikten bir şey göremezsin. Gözünü çevir (bak)! Bir çatlak görüyor musun?
4. Sonra gözü(nü) iki kere daha çevir (de bak)! Göz hakir ve umudunu kesmiş bir halde sana döner.
5. Andolsun ki gerçekten en yakın göğü (dünya göğünü) kandillerle süsledik. Onu şeytanlar için atılan atış taneleri kıldık. Onlara çılgın ateş azabını da hazırladık.
6. Rablerini inkâr edenlere cehennem azabı vardır. Ne kötü bir varış yeri!
7. Onun içine atıldıkları zaman onun kaynarken (çıkardığı) korkunç uğultusunu işitirler.
8. Neredeyse öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir bölük atılsa, onun bekçileri onlara sorar ki: “Size bir uyarıcı gelmedi mi?”
9. Dediler ki: “Evet, gerçekten bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz yalanlamıştık. ‘Allah hiç bir şey indirmedi. Siz ise ancak büyük bir sapkınlık içindesiniz.’ demiştik.”
10. Dediler ki: “Eğer işitseydik veya akıl etseydik, çılgın ateşin sahipleri (cehennemliklerin) içinde olmazdık.”
11. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Çılgın ateşin sahipleri (cehennemlikler) için (Allah’ın rahmeti) uzak olsun!
12. Şüphesiz ki görmedikleri halde Rablerine korku (haşyet) duyan kimseler ise, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.
13. Sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın! Şüphesiz ki O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) en iyi bilendir.
14. Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri, her şeyin iç yüzünü bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
15. O, yeryüzünü sizin için zelil kıldı (boyun eğdirdi). Artık onun omuzlarında yürüyün ve O’nun (Allah’ın) rızkından yiyin! Topraktan kalkış / diriliş yalnız O’nadır.
16. Gökte olanın, sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakmışsın, o sarsılıyor.
17. Ya da gökte olanın, üzerinize taş yağmuru göndermesinden emin mi oldunuz? Uyarım nasılmış bileceksiniz!
18. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Sonra benim inkârım nasıl oldu?
19. Üstlerinde saflar halinde ve (kanatlarını) açıp kapatarak uçan kuşlara bakmadılar mı? Rahman’dan başkası onları tutmuyor. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla görendir.
20. Ya da (söyleyin bakalım!) Allah’ın yanı sıra, yarattığı astlarından size yardım eden size ait bu ordu kimdir? Gerçeği örtüp inkâr edenler ise ancak bir aldanma içindedir.
21. Ya da (söyleyin bakalım!) eğer O (Allah) rızkı tutacak olsa, bu size rızık verecek olan kimdir? Hayır, aksine! Onlar azgınlık ve nefret içinde inatla direnmektedir.
22. Yüzü üstü düşerek yürüyen mi daha doğru yoldadır yoksa dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi?
23. De ki: “O, sizi meydana getiren ve sizin için işitme duyusu ve basiretler ve gönüller kılandır. Şükretmekte olduğunuz şeyler ne kadar da az!
24. De ki: “O, sizi yeryüzünde üretendir ve ona toplanacaksınız.”
25. Diyorlar ki: “Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu vaad ne zaman?”
26. De ki: “O bilgi ancak Allah’ın katındadır ve ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım.”
27. Onu yakın olarak gördükleri zaman, gerçeği örtüp inkâr edenlerin yüzleri kötüleşti ve denildi ki: “İşte bu, iddia ettiğiniz şeydir.”
28. De ki: “Söyleyin bakalım, ne dersiniz? Ya eğer Allah beni ve yanımdakileri helâk etse veya bize merhamet etse o takdirde kâfirleri acıklı azaptan kim kurtarır?”
29. De ki: “O Rahman’dır, ona iman ettik ve yalnız ona güvendik. Kimin apaçık bir sapkınlıkta olduğunu bileceksiniz.”
30. De ki: “Söyleyin bakalım, ne dersiniz? Ya eğer suyunuz çekilmiş olsa o takdirde size akarsuyu kim getirir?”

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir