Saff Suresi

SAFF SURESİ
Resmi Mushaf: 61 / İniş Sırası: 109 / Medine’de inmiştir. 14 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Göklerdekiler ve yerdekiler Allah’ı tesbih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2. Ey İman edenler! Neden yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
3. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında öfkece büyüktür.
4. Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda saflar halinde, kenetlenmiş bir bina gibi çarpışanları sever.
5. Hani Musa kavmine demişti ki: “Ey kavmim! Niçin bana eziyet ediyorsunuz? Hâlbuki benim size gönderilen Allah’ın elçisi olduğumu biliyorsunuz.” Onlar eğrilince, Allah da onların kalplerini eğriltti. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
6. Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da demişti ki: “Ey İsrâîl oğulları! Şüphesiz ben, Tevrat’tan elimin arasındakini (önümdekini) tasdik edici ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed olan bir resulü müjdeleyici olarak size gönderilen Allah’ın Resulü’yüm.” O, apaçık delillerle onlara gelince de dediler ki: “Bu, apaçık bir sihirdir.”
7. İslâm’a davet edildiği halde, Allah’a yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
8. Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da gerçeği örtüp inkâr edenler kötü görse bile nurunu tamamlayacaktır.
9. O, Allah’a ortak koşanlar kötü görse bile onu bütün dinlerinin üstüne çıkarmak için Resulünü hidayetle ve gerçek dinle gönderendir.
10. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi?
11. Allah’a ve O’nun resulüne iman edersiniz ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat edersiniz, işte bu, eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır.
12. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerinde pek hoş meskenlere girdirsin. İşte bu büyük başarıdır.
13. Ve seveceğiniz başka bir şey daha! Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. İman edenleri müjdele!
14. Ey iman eden kimseler! Allah’ın yardımcıları olun! Meryem oğlu İsa’nın havarilere dediği gibi: “Benim Allah’a (giden yolda) yardımcılarım kimdir?” Havireler de dedi ki: “Biz, Allah’ın yardımcılarıyız.” Ardından İsrâil oğullarından bir grup iman etti ve bir grup da gerçeği örtüp inkâr etti. Böylece biz de iman edenleri, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar gâlipler oldular.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir