Mearic Suresi

MEARİC SURESİ
Resmi Mushaf: 70 / İniş Sırası: 79 / Mekke’de inmiştir. 44 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Bir soran, kesin meydana gelecek azabı sordu.
2. Gerçeği örtüp inkâr edenler için onu defedecek yoktur.
3. (O azap) Yükselme yollarının sahibi Allah’tandır.
4. Melekler ve Ruh ona miktarı elli bin sene olan bir günde çıkarlar.
5. Öyleyse güzel bir sabırla sabret!
6. Gerçekten onlar, onu uzak görüyorlar.
7. Biz ise onu yakın görüyoruz.
8. O gün, gök erimiş maden gibi olur.
9. Dağlar boyalı yün gibi olur.
10. Dost dostu sormaz.
11-14. Onlar birbirlerine açıkça gösterilirler. Suçlu o günün azabından (kurtulmak için) oğullarını ve yakın arkadaşını (eşini) ve kardeşini ve kendini barındıran aşiretini ve yeryüzündeki kimselerin hepsini fidye vermeyi sonra da kendisini kurtarmayı arzu eder.
15. Hayır, asla olmaz. Şüphesiz ki o, şiddetle yanan alevli ateştir.
16. (O ateş) Derileri soyarak atan,
17, 18. Arkasını dönen ve yüz çevireni ve (mal) toplayıp biriktiren kimseyi çağırandır.
19. Şüphesiz insan huysuz şikâyetçi olarak yaratıldı.
20. Kendisine şer dokunduğu zaman çok feryat edendir.
21. Kendisine hayır dokunduğu zaman da çok engelleyicidir (cimridir).
22. Namaz kılanlar hariç.
23. Onlar ki, namazlarında daimî (devamlı) olanlardır.
24. Onlar ki, mallarında belli bir hak olan kimselerdir,
25. İsteyen (dilenci) ve mahrum kalan için.
26. Onlar ki, din gününü tasdik ederler.
27. Onlar ki, Rablerinin azabından çekinip korkanlardır.
28. Çünkü Rablerinin azabı, emin olunan bir şey değildir.
29. Onlar ki ırzlarını koruyanlardır.
30. Kendi eşlerine veya sağ ellerinin sahip olduklarına (cariyelerine) karşı hariç. Bu durumda muhakkak ki onlar, kınanan kimseler değildir.
31. Artık kim bunun ötesini ararsa işte onlar haddi aşanların ta kendisidir.
32. Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlerine riayet edenlerdir.
33. Onlar ki, şahitliklerini yerine getirenlerdir.
34. Onlar ki, salâtını (namazını) koruyanlardır.
35. İşte onlar cennetlerde ikram edilenlerdir.
36. İnkâr edenlere ne oluyor da sana doğru koşuyorlar?
37. Sağdan ve soldan bölük bölük.
38. Onlardan her kişi, Naim cennetine girdirilmeyi mi umuyor?
39. Hayır, öyle değil! Muhakkak biz, onları bildikleri şeyden yarattık.
40. Yine hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, muhakkak ki biz, elbette gücü yetenleriz,
41. Onlardan daha hayırlısını getirmeye. Biz geçilenler değiliz.
42. Artık onları bırak, dalsınlar ve vadedildikleri günlerine kavuşuncaya kadar oynasınlar!
43. O gün, kabirlerden süratle çıkarlar, sanki onlar, dikili bir şeye doğru koşuyorlar.
44. Gözleri huşu içinde ürpermiş halde, onları bir zillet kaplar. İşte bu, vadedildikleri gündür.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir