Nuh Suresi

NUH SURESİ
Resmi Mushaf: 71 / İniş Sırası: 71 / Mekke’de inmiştir. 28 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Muhakkak ki biz Nuh’u, “Acıklı bir azabın gelmesinden önce kavmini uyar!” diye kavmine gönderdik.
2. Dedi ki: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, size apaçık bir uyarıcıyım.”
3. “Allah’a kulluk edin ve O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki”
4. “Sizin için günahlarınızdan bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin! Şüphesiz ki Allah’ın süresi geldiği zaman, ertelenmez. Keşke bilseydiniz.”
5. Dedi ki: “Rabbim! Muhakkak ki ben, kavmimi geceleyin ve gündüzleyin davet ettim.”
6. “Davetim, kaçışlardan başka hiçbir şeyde onları artırmadı.”
7. “Muhakkak ki ben, her ne zaman, kendilerini bağışlaman için onları davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve elbiselerine büründüler ve direttiler ve kibirlendikçe kibirlendiler.”
8. “Sonra muhakkak ki ben, onları açıkça davet ettim.”
9. “Sonra muhakkak ki ben, onlara açıktan duyurdum ve onlara gizli gizli de söyledim.”
10. Böylece dedim ki: “Rabbinize bağışlanma dileyin! Muhakkak ki O, çok bağışlayandır.”
11. “Üzerinize göğü, bol yağmurlu olarak göndersin.”
12. “Size mallar ve oğullar ile de yardım etsin ve sizin için bahçeler kılsın ve sizin için ırmaklar kılsın!”
13, 14. Sizin neyiniz var da O sizi, gerçekten aşama aşama yaratmış olduğu halde, Allah için vakar ummuyorsunuz?
15. Allah’ın yedi göğü katlar halinde nasıl yarattığını görmediniz mi?
16. Onların içinde Ay’ı bir nur, Güneş’i de bir kandil kıldı.
17. Allah sizi bitki bitirir gibi yerden bitirdi.
18. Sonra sizi, ona iade eder ve sizi bir çıkarışla çıkarır.
19, 20. Allah yeri, ondan geniş yollar açmanız için size bir döşek kıldı.
21. Nuh dedi ki: “Rabbim! Muhakkak ki onlar, bana isyan ettiler ve malı ve çocuğu zarardan başka kendisini arttırmayan kimseye uydular.”
22. “Çok büyük de bir tuzak kurdular.”
23. Ve dediler ki: “Asla bırakmayın ilâhlarınızı ve asla bırakmayın Vedd’i ve Suvaa’yı ve Yeğus’u ve Yeuk’u ve Nesr’i!”
24. “Gerçekten çoklarını saptırdılar. Zalimlerin sapkınlığından başka bir şeylerini artırma!”
25. Hatalarından boğuldular. Ardından ateşe sokuldular. Böylece kendilerine Allah’ın yanı sıra, yarattığı astlarından yardımcılar da bulamadılar.
26. Nuh dedi ki: “Rabbim! Gerçeği örtüp inkâr edenlerden yeryüzünün üzerinde yurt tutan bir kişi bırakma!”
27. “Şüphesiz sen, eğer onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve ahlâksız, azılı kâfirden başkasını doğurmazlar.”
28. “Rabbim, beni, annemi babamı ve iman etmiş olarak evime gireni ve mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla! Zalimlerin helaklerinden başka bir şeylerini artırma!”

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir