Ölmek ile Vefat etmek arasındaki fark nedir?

Sevgili kardeşlerim, günümüzde ölmekle vefat etmek aynı anlamda kullanılıyor olsa da bu hatalı bir kullanımdır. Aralarındaki farkı Kur’an-ı Kerim’deki anlatımıyla kısaca izah etmeye çalışacağım. Bu terimler Kuran’da pek çok yerde geçiyor olmasına rağmen örnek olması açısından En’am suresinin 60 ve 61.ayetlerini kaynak almayı uygun buldum. Önce ayetlerin meallerini yazalım.
60. Ve O, gece sizi vefat ettirendir ve gündüz ne elde ettiğinizi bilir. Sonra sizi onda (gündüz), belirlenmiş ecelin / sürenin yerine getirilmesi için, uyandırır. Sonra dönüşünüz O’nadır. Sonra da yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verir.
61. O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize koruyucular (koruyucu melekler) gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz eksiklik yapmaksızın onu vefat ettirir.
Ayetlerden de çok net bir şekilde anlaşıldığı üzere, vefat etmek ile ölmek fiilleri ayrıdır ve farklı anlamlarda kullanılmıştır. Belki daha kibarca söylemek gayretiyle ölmek fiili, günümüzde vefat etmek fiili ile eş anlamlı hale gelmişse de böyle kullanmak yanlıştır ve ölüm hadisesini yanlış anlamamıza sebep olur.
Arapçada ölmek fiili “mate” olarak geçer. “teveffa” ise vefat etmek fiilidir. Çekim versiyonları çeşitlidir. Konumuz dışındadır. Yani bir Arap birisi öldü derken “mate” fiilini kullanır. O halde vefat etmek veya ettirmek ne anlama gelmektedir?
İşte Kurani anlatımlara göre vefat ettirmek,  canlının hayat bilgilerinin kaydedilerek, bilincinin kısmen kapatılması demektir. Kısaca ölüm öncesi öldürme işlemlerine denir. Ölüm meleklerince yerine getirilen bir işlemdir. Ölmek nefsin tamamen işlevselliğini yitirmesi, vefat ise bunun için yapılan işlemlerdir. Örneğin ayette (En’am,61) belirtildiği gibi uykuda sadece vefat ettiriliyoruz ki hala beden hayattadır. Eğer bedenin çalışmasına izin verilmemişse bu kez canlının ruhu teslim alınır (En’am,62) ve beden ölmüş, böylece ölüm gerçekleşmiş olur. Uyanmak ise (En’am,62) vefat halinden hayata dönmektir. Gerçek ölüm zamanına kadar belli bir ecel süresince tekrar nefsin yaşamaya devam ettirilmesidir.
Demek ki eceli gelmemiş kişinin uykuda, bilincinin kapalı olduğu bayılma, hastalık, bitkisel hayat vb. gibi bazı durumlardaki hali vefat etmiş hali oluyor. Eğer Rabbimiz ölmesini dilemişse ruhu kapz edilerek hayatına son veriliyor ki buna da ölmek deniyor. Yok eğer Rabbimiz yaşamasını dilemişse vefat halinden sonra hayatına devam ediyor ki buna da uyanmak deniyor. Ölüm meleklerinin yerine getirmiş oldukları vefat işlemi, bilinç ve bilinç altı tüm kazanılmış bilgilerin kaydedilmesidir. Ölüm emrini yerine getirirken ise ruhun, canın alınması işlemi de hayat enerjisinin kesilmesidir. Kısaca şöyle özetleyebiliriz ki, ölüm meleklerinin yapmış olduğu bilginin kaydedilmesi ve hayat enerjisinin kesilmesi işlemlerine vefat ettirme ve tüm bu işlemlerin sonucuna da ölmek denir.
Sevgi ışığınız, kalbiniz rehberiniz olsun. Kalın sağlıcakla.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir