Zuhruf Suresi 45 nci Ayet

Din düşmanı bir kişi Zuhruf suresi 45 nci ayeti örnek göstererek aklı sıra Kur’an-ı Kerim’de çelişki olduğunu kanıtlamaya çabalamış. Konu hakkındaki iddiasını dinledikten sonra meseleyi ne kadar da kasıtlı olarak ele aldığını ve cahilce bir şekilde dile getirdiğini görünce aslında cevap yazmayacaktım ama bazı kardeşlerimizin bu sözlere meyilli olduğunu ve cevap vermekte zorlandıklarını görünce Allah Subhane ve Teala’nın izniyle cevaben bir yazı hazırlamaya karar verdim.
Konumuza esas ayetin Arapçası ve meali şöyledir:

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

“Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor, Allah’tan başka tapılacak ilâhlar kıldık mı?”

Din düşmanı kişinin iddiası şöyledir. “Bazı meallerde bu ayetin meali “Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor…” şeklindedir. Peygamber döneminde yaşayan diğer peygamberler mi vardı da Allah, peygambere senden önceki peygamberlerimize sor dedi. Bu nasıl bir ayettir?”
Cevap: Örnek olarak verilmiş meallerdeki çeviri yanlıştır. Peygamberlerimize değil doğrusu Peygamberlerimizden sor şeklinde olmalıdır. Doğru meal şu şekildedir: “Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor, Allah’tan başka tapılacak ilâhlar kıldık mı?”
Bu çeviri bize göre doğru olmakla beraber daha pek çok çevirmen hocaların meallerinde de bu şekildedir. Şu internet adresinden bu meallere ulaşılabilir. ( http://www.kuranmeali.org/43/zuhruf_suresi/45.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx )

Aslında mealden çok rahat anlaşılmasına rağmen kasıtlı zihinlerin iyice anlaması için şimdi ayetin izahına gelelim. Allahu Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e buyuruyor ki senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkında o dinin alimlerine, din adamlarına ve ümmetlerine sor bakalım,  Allah’tan başka tapılacak ilâhlar kılmış mıyız? Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor demek yani ümmetlerine ve Dîn âlimlerine Peygamberlerinden sor demektir. Sor ki bakalım o peygamberler onlara ne demişler?

Ayette geçen مِن رُّسُلِنَا  kısımdaki “min” harfi cer’i “-den”, “-dan” anlamına gelir ki hemen sonrasındaki resulina (Resullerimiz) kelimesini “Resullerimizden” şekline getirir.
“Bu şekildeki anlam pek çok tefsirde de bu şekilde olup, Beydavî tefsiri de buna bir örnektir. Beydavî tefsirinde ayetin tefsiri şu şekilde geçer:

 Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor, Allah’tan başka tapılacak ilâhlar kıldık mı?

 (Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor) yani ümmetlerinden ve Dîn âlimlerinden sor. İbn Kesîr ile Kisâî hemzeyi tahfif ederek okumuşlardır.

“Allah’tan başka tapılacak ilâhlar kıldık mı?” putlara ibâdete hükmettik mi? Hiçbir millette bu görüldü mü? Bundan maksat peygamberlerin tevhidte icmalarını buna delil getirmektir, aynı zamanda şuna da delâlet etmektedir o, eşi görülmemiş biri değildir ki, yalan söylesin de ona düşmanlık edilsin, çünkü müşrikleri yalanlamaya ve muhalefete en çok sürükleyen şey tevhid idi.”

Zaten ayetin devamında da geçmiş Resuller hakkında da bilgi verilmeye başlanır. Ayet diğer ehl-i kitap’a bir meydan okuma mahiyetinde olup, tevhide yani Allah’ın birliğine davettir.

Kasıtlı açıklamalara kapılmadan, Allah’ın dosdoğru yolunda imanla yürümeye devam edelim.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir