İngilizce Cümle Yapıları Tablosu Özet

Pratik İngilizce: Zamanlara göre cümle yapıları
İngilizce cümle kuruluşlarını, cümledeki yardımcı fiilleri, takıları, olumsuzluk ekini tek bir tabloda verdik. İnşaallah istifade edersiniz. Başarılar dilerim.

1-Olumlu cümle kuruluşu
Özne + yardımcı fiil + fiil + varsa takılar  + nesne
He is a teacher. / you are going to the school. / I will go to my home.

2-Olumsuz cümle kuruluşu (Olumsuzluk eki daima “not” dır.)
Özne + yardımcı fiil + olumsuzluk eki + fiil + varsa takılar  + nesne
He is not a teacher. / You are not going to the school. / I will not go to my home.

3-Olumlu düz soru cümlesi kuruluşu
yardımcı fiil + özne + fiil + varsa nesne?
Is he a teacher? / Are you going to the school? / Will I go to my home?

4- Olumsuz düz soru cümlesi kuruluşu (Olumsuzluk eki daima “not” dır.)
yardımcı fiil + olumsuzluk eki + özne + fiil + varsa nesne?
Is not he a teacher? / Are not you going to the school? / Will not I go to my home?

5-Olumlu soru kelimeli soru cümlesi kuruluşu
Soru kelimesi + yardımcı fiil + özne + fiil + varsa nesne?
Who is he? / Where are you going? / When will you go to your home?

6- Must / have to örnekleri
özne + must / have to + fiil + varsa nesne?
You must go to the school. ( Kesinlik vardır.) (Okula gitmelisin.)
You have to go to the school. (Gereklilik vardır.) (Okula gitmen gerek)
He has to come here. ( Buraya gelmesi gerek.)

7- Can örnekleri
özne + can + fiil + varsa nesne?
You can go to the school. / He can go to the home.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir