Ebrehe’nin Sözde Kâbesi’nin Son Hali

Fil savaşı ve sebebi
Aslen yunanlı bir tüccarın kölesi olan Ebrehe, Resulullah sallallahu aleyhi sellem’den önce, Yemen’e önce Habeşistan valisi, sonra da müstakil kral oldu. Mekke Kâbe’nin bulunması sebebiyle o zamanın ticari açıdan gelişmiş bir şehriydi. Bölgedeki ticareti kendi yöresine taşımak isteyen Ebrehe, San’a’da Kâbe benzeri bir bina inşa ettirdi. Böylece hacca gitmek isteyenlerin kendi kurduğu eve gelmelerini sağlayıp, para akışının yönünü değiştirmeyi hedefledi.

Kısmen başarılı olsa da istediğine tam olarak ulaşamadı. Nihayet Mekke’deki Kâbe’yi yıkma kararı aldı. Bu durumda din ticareti kendi ellerine geçmiş olacaktı.Her ne kadar büyük bir ordusu olsada ve fillerle de takviye edilmişlerse de Kâbe’nin sahibi Allahu Tealâ, Ebrehe’nin planlarını yerle bir etti. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de Fil suresinde şöyle anlatılır: (Fil Suresi, Resmi Mushaf: 105 / İniş Sırası: 19)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Rabbinin fil sahiplerini / halkını nasıl yaptığını görmedin mi?
2. Onların hilesini boşa çıkarmadı mı?
3. Ve onların üzerine uçan sürüler gönderdi,
4. Onlara kurumuş çamurdan taşlar atıyorlardı.
5. Böylece onları yenilmiş taze ekin yaprağı gibi yaptı.
Sonunda Ebrehe yenilmiş ve perişan bir halde geldiği gibi geri döndü. Askerlerin bir kısmı hemen orada, bir kısmı yolda, bir bölümü de Yemen’de helak oldular. Ebrehe de Yemen’e dönmesinin ardından yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak kısa bir süre sonra öldü. Sonrasında da Yemen’deki hâkimiyetleri de dört sene sonra (m.s. 575) yok oldu.

Din ticaretinden elde edilen kazancın rant savaşı olan bu mücadele, ilerde zuhur edecek olan alemlere rahmet Resulullah sallallahu aleyhi sellem’e nasip olacak tevhitin zaferi lehinde sonuçlandı. Hikmet gereği Mekke halkına biraz daha süre tanınmış oldu. O zamanlarda Kâbe ve çevresi putlarla doluydu. Mekke’de zulüm almış başını gitmişti. Şirk sokaklarda at koşturuyordu. Elbette ki bunun en önemli sebebi ise ekonomik rant idi. Arap yarımadasının dört bir yanından Kâbe ve çevresindeki putlarını ziyaret etmek için gelen insanlardan elde edilen gelir küçümsenmeyecek derecede yüksekti. İşte Ebrehe’de bu gelire göz dikmesinden dolayı bu askeri harekata girişmişti. Üstüne üstlük bir de Habeşistan hükümdarının ve Bizans İmparatorunun yardımıyla Sana’da Kulleys adında ihtişamlı bir kilise inşa ettirmişti. Her yere haber salındı ki bu evin reklamı yapılsın ve ibadet etmek isteyenler Kâbe yerine buraya gelsinler. İşte size burada, hepimiz ibret alalım diye, o zamanların muhteşem olarak tarif edilen, o binasının şimdiki halinden söz edeceğim.

 Ebrehe’nin sözde Kâbe’sinin şimdiki hali
Bu binanın şimdiki hali tam bir ibretlik. Aslında belirli bir yeri de yok ama insanlara ibret olsun diye ondan kalan parçalar bir çembere alınmış ve sergileniyor. Derin bir kuyu görüntüsünde olan kalıntı, içine akıtılan lağım ile öylesine bir pis koku saçıyor ki tarif etmek imkansız. Taşlarla etrafı örülmüş. İnsanların etrafından tiksinerek, burunlarını kapatarak geçtikleri, bir zamanların muhteşem binası, kötü niyetli din düşmanı zalimlere tam bir ibret olacak şekilde ısrarla ayakta durmaya devam ediyor. Sözde Kâbe’nin son hali aşağıdaki fotoğrafta gösterilmiştir. Kalın sağlıcakla.
Sevgi ışığınız, kalbiniz rehberiniz olsun.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir