Cin Suresi

CİN SURESİ
Resmi Mushaf: 72 / İniş Sırası: 40 / Mekke’de inmiştir. / 28 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. De ki: “Cinlerden bir topluluğun dinleyip de ‘Gerçekten biz, hay-ranlık verici bir Kur’an dinledik.’ dedikleri bana vahyolundu.”
2. “Doğruluk ve olgunluğa iletiyor. Artık biz, ona inandık ve Rabbimize birini asla ortak koşmayız.”
3. “Rabbimizin şanı çok yücedir. O, ne bir dişiyi, ne de bir çocuğu dost edinmiştir.”
4. “O bizim ahmak da Allah hakkında asılsız, saçma sapan şeyler söylüyormuş.”
5. “Şüphesiz ki biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemediklerini zannederdik.”
6. “Doğrusu insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı. Böylece onların azgınlığını artırdılar.”
7. “Onlar da sizin zannetiğiniz gibi Allah’ın kimseyi asla diriltemeyeceğini zannettiler.”
8. “Muhakkak ki biz, göğe elbette dokunduk da onu güçlü bekçilerle ve yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk.”
9. “Şüphesiz ki biz, onun dinlemek için oturulan yerlerinde otururduk. Ama şimdi kim dinlemeye kalksa, kendisini gözetleyen yakıcı bir ışın bulur.”
10. “Doğrusu biz bilmiyoruz, yeryüzündeki kimselere şer mi istendi yoksa Rableri onlara, irşad mı irade etti?”
11. “Doğrusu bizden Salihler de var. Bizden bundan aşağı olanlar da var. Biz çeşitli yollar olduk.”
12. “Muhakkak biz yeryüzünde Allah’ı aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık.”
13. “Muhakkak ki biz, hidayete erdireni dinlediğimiz zaman da ona iman ettik. Böylece kim onun Rabbine iman ederse artık hakkının eksik verilmesinden ve kötülük edilmesinden korkmaz.”
14. “Muhakkak ki bizden bir kısmımız Müslümanlarız. Bizden bir kısmımız da kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olanlarız. Artık kim teslim olduysa, işte onlar irşad olmayı arayanlardır.”
15. “Fakat kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da cehenneme odun oldular.”
16. Eğer yolda istikamet üzere olsalardı, elbette onları da bol bir suyla sulardık.
17. Onları o konuda imtihan etmak için. Kim Rabbinin Zikri’nden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba sevk eder.
18. Muhakkak ki mescidler, Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin!
19. Muhakkak ki o Allah’ın kulu, O’na dua etmeye kalktığı zaman, neredeyse onun üzerinde keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi.
20. De ki:“Ben ancak Rabbime dua ederim ve birini O’na ortak koşmam”
21. De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik değilim.”
22. De ki: “Şüphesiz ki beni hiç kimse Allah’tan kurtarmayacak. O’nun yarattığı astlarından da sığınılacak bir kimseyi bulamayacağım.”
23. “Allah’tan bir tebliğ ve O’nun mesajları hariç.” Ve kim Allah’a ve O’nun resulüne isyan eder asi olursa, artık muhakkak ki onun için, içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır.
24. Sonunda vadedildikleri şeyi gördükleri zaman, artık kim yardımcı bakımdan daha zayıf ve kim sayı bakımından daha az bilecekler.
25. De ki: “Size vadedilen şey yakın mı yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi kılar, bana bildirilmedi.”
26. O gaybı bilendir. Kendi gaybını da kimseye açmaz (bildirmez).
27. Resullerden razı olduğu kimseler hariç. Bu durumda muhakkak ki O (Allah), onun önünden ve onun arkasından gözetleyenler sevk eder.
28. Rablerinin risaletini tebliğ etmiş olduklarını bilmesi için. Onların yanında olanları da kuşattı ve her şeyi adet olarak sayıp tespit etti.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir