Ulul elbab ne manaya gelmektedir?

Kur’an-ı Kerim’de 16 ayette geçen “ulü’l-elbâb” ifadesini saf akıl sahipleri” veya “temiz akıl sahipleri” olarak dilimize çeviriyoruz. (Bkz: Ragıp el-İsfahani, el-Müfredat, l-b-b mad., s: 733) Bununla, fıtratı bozulmamış, kendisi için gerçek ortaya çıktığında bunu kavrayan, kabul eden, kişisel zaaf ve beklentiler sebebiyle görmezlikten gelmeyen kişiler kastedilmektedir. Burada akıl ile de kalbi akıldan bahsedilir. Beynin ürettiği akıl, maddeye dönük olup, eserini zeka olarak ortaya çıkarır.  Manaya dönük akıl ise kalbi akıldır. Kalp gözü ile görmek tabirinde olduğu gibi kalbin akıl etmesi de aynen böyledir. Kişi Hak karşısında inat etmeden, düşünüp ibret alıyor ve olduğu gibi gerçekleri kabul ediyorsa işte bu kişiye ulul elbab denir.
Bu tabir, sağlam duruş sergileyen kişiler için de kullanılır. Çünkü bu tür insanlar, herhangi bir konuda donanımlı olsun veya olmasın, doğrulara açıktırlar ve gerçek ortaya çıktığında herhangi bir tarafa çekmeden gerçeği kabul edip hareketlerini ona göre düzenlerler. Ön yargı ve saplantıları olmadığı için sürekli gelişim halindedirler.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir