Fransız soykırımları; Vendee, Brundi, Ruanda, Cezayir, Vietnam

Soykırım devlet güçlerinin herhangi bir etnik, dini, ulusal bir topluluğu imha etmesi anlamına gelir. Modern çağın başlangıcı olarak kabul edilen Fransız ihtilalinin özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramları öne çıkardığı iddia edilse de sömürgeciliğin ve buna bağlı olarak soykırımın ilk tezahürleri de Fransız ihitialinden sonra gerçekleşmiştir.
Fransızlar ilk soykırımlarını  Batı Fransa’nın sahil bölgesi Vandee’de yaşayan Katoliklere karşı uygulamışlardır. Amerikalı tarihçi Reynald Secher’in 1986’da yazdığı “A French Genocide” isimli eserde Fransız Cumhuriyetçilerin devrimin akabinde ilk soykırımı gerçekleştirdiklerini, bu soykırımın modern tarihin ilk soykırımı olduğunu söylemektedir. Fransız tarihçi Pierre Chanu, meslektaşının bu iddiasının gerçek olduğunu söyleyerek Vandee savaşını Fransızların gerçekleştirdiği ilk ideolojik soykırım olduğunu belirtir. Yine soykırım tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı tarihçi Adam  Jones, “Genocide: Comprehensive İntroduction” adlı eserinde Secher’in görüşlerini abartalı bulsa da 600 bin kişin öldürüldüğü ve öldürenlerin çoğunun da siviller olduğunu söyleyerek bir katliam olduğunu söylemektedir.
Vendee’de ne olmuştu?
Fransa’nın kırsal bir kesimi olan Vendee halkının büyük bir bölümü Katolik mezhebine bağlıydı. Cumhuriyetçilerin hazırladığı yeni anayasada Katoliklere Nant Fermanı ile verilen bütün ayrıcalıklar kaldırılıyor, papazların kiliselerde görev ve sorumluluklarına müdahale ediliyordu. 160 papazın başlattığı yeni anayasaya “hayır” kampanyası Cumhuriyetçilerin tepkisine neden olmuş, 45bin Fransız askerini Vendee’ye göndermişlerdi. Hükümeti protesto eden papaz ve rahibeler askerler tarafından dövülerek, aç bırakılarak, çıplak teşhir edilerek  çeşitli işkencelere maruz bırakılmışlardı. 3 Mart 1793’te Fransız cumhuriyetçi hükümeti Vendee bölgesindeki bütün kiliseleri kapattığını ilan etmesi bir halk ayaklanmasına neden oldu.
5  Nisan 1793’de Vendee kırsalında birbirinden dağınık halk isyanları görülmeye başlandı. Cumhuriyetçilerin dini liderlerin başını çektiği bu isyanlara tepkisi çok sert oldu. 2000 isyancı yakalanarak Vendee sokaklarında halkın gözü önünde kurşuna dizildi. Cholet ve Granville’de çoğunluğu silahsız sivillerin oluşturduğu 25 bin kişi katledildi. İngiliz hükümeti Fransızların 6 ay içerisinde gerçekleştirdikleri bu katliama tepki göstererek Vendee halkını İngiltere’ye kabul edeceğini açıkladı.
Vendee halkının bir kısmı İngiltere’ye kaçmak isterken bir kısmı ise Savenay savaşında olmak üzere toplam 450 bin kişi hayatını kaybetti. Secher, Vendee halkının katliamdan önce 800 bin nüfusları olduğunu katliamım gerçekleştiği 1793-1796 tarihlerinden sonra yalnız 200 bin kişinin hayta kaldığını söyleyerek soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısının 600 bin olabileceğini iddia eder.
Cezayir soykırımı
1954-1962 yılları arasında Fransız ordusu 1,5 milyon Cezayirliği katletmiştir. Fransa, Vietnam’da aldığı yenilginin acısını Cezayirli Müslümanlardan çıkarmak istemiş, Vietnam’dan getirttiği Fransız paraşütçüsü dite tabir ettikleri saldırı timleri ile sivil halkın üzerine bomba yağdırmışlar, alıkları esirleri uçaklardan canlı canlı şehirlerdeki kalabalık yerlere atarak halka göz dağı vermek istemişlerdi.
Burundi soykırımı
Temmuz 1972 ve 1990-1994 Hutu ve Tutsilerin birbirlerine yaptığı katliamda toplam 650 bin kişi öldürülmüştür. Suikast sonucu öldürülen Burundi Devlet Başkanı  Ndadaye, öldürülmeden iki gün önce düzenlediği basın toplantısında Hutu ve Tutsi kabileleri arasındaki etnik çatışmanın arkasında Belçika ve Fransız hükümetleri olduğunu söylemiştir.
Ruanda Soykırımı
1994’te üç ay gibi çok kısa bir sürede 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu Fransa’nın desteklediği Hutu ordusu tarafından katledildi. İngiliz gazeteci Linda Melvern, eski Fransız devlet başkanı Fronçois Mitterand’ın özel arşivinden yararlanarak 8 Temmuz 2008’de Times için yazdığı analizinde soykırımın arkasında Fransa’nın olduğunu delilleriyle ortaya koymuştur.
2002ve 2004 İnsan Hakları İzleme örgütünün yayınladığı raporda da Katliamı yapan Hutu ordusunun Fransız hükümeti tarafından eğitildiği katliam sırasında da Fransa’nın BM bünyesindeki askerlerinden yardım alındığı ifade edilmiştir.
Benin, Togo, Kongo, Orta Afrika  cumhuriyeti, Gine, Gine Bisav, Madagaskar, Senegal, Fildişi Sahili gibi eski Franız sömürgelerinde Fransızlar tarafından öldürülen Afrikalıların sayısı 3 milyona yakındır. Bu ölümlerin büyük bir bölümü bağımsızlıktan yani 19602tan önce gerçekleşmiştir.
Fransa Vietnam’da da katliam yapmış
Fransa’nın Vietnam’a ilgisi Coğrafi keşiflerden sonra başlamıştır. Vietnam, Laos ve Kamboçya’ya misyonerler gönderen Fransa kiliseler kurarak Hıristiyanlığı yaymak istemiştir. Fransız ihtilalinden sonra misyonerlik faaliyetlerine son veren Fransa’nın ilgisi III: Napolyon zamanında tekrar başlamış Hin Çini denilen bu bölgeyi işgal etmiştir. 1872’de Vietnam’ın tamamını işgal eden Fransa 1954’e kadar Vietnam’ı yönetmiştir.
Fransa’ya Karşı ilk direniş 1885’te başlamış, Fransız ordusu bu direnişi sert bir şekilde bastırarak 25 bin Vietnamlıyı öldürmüştür. 1920’lerin başında Ho Chi Minh önderliğinde yeni bir direniş hareketi ortaya çıkmış bu direnişte 1927’e bastırılarak Minh yanlısı köy ve kasabalar Fransız ordusu tarafından yakılıp yok edilmiştir. 1930’larda Vietnam köylüleri ayaklanmış, bu ayaklanmada bastırılarak aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu binlerce Vietnamlı savaş suçlusu kabul edilerek direnişi örgütleyen VNQDD örgütünün militanları olduğu gerekçesiyle öldürülmüştür.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Vietnamlıları askere alan Fransa hükümeti onları Afrika ve Avrupa’da yapılan savaşlarda kullanmıştır. İkinci Dünya Savaşının bitiminden sonra a savaş uçaklarını Vietnam’a getiren Fransa paraşütçü saldırı timleri kurarak Vietnam köylerine saldırmıştır. Vietnam halkının Fransa’ya karşı başlattığı direniş karşısında Fransız ordusu Dien Bien Phu’da yenilmiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştır. 1920-1954 yılları arasında 500 bine yakın Vietnamlı Fransızlar tarafından öldürülmüştür.
Sonuç olarak insan hakları bahaneleri ile sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla bize Hak, hukuk öğretmeye kalkanlar önce aynada kendi gözüne baksın diyorum.
Kaynak: http://www.dunyabulteni.net

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir