Mutaffifin Suresi

MUTAFFİFİN SURESİ
Resmi Mushaf: 83 / İniş Sırası: 86 / Mekke’de inmiştir. / 36 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Eksik ölçüp tartanların vay haline!
2. Onlar ki insanlardan ölçerek aldıklarında tam olarak yaparlar / ölçerler,
3. Onlara ölçtükleri ve onlara tarttıkları zaman ise eksiltirler.
4. İşte bunlar, muhakkak tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı?
5. Büyük bir gün için.
6. O gün insanlar, âlemlerin Rabbi için kıyam eder.
7. Hayır, öyle değil! Muhakkak ki haddi aşanların kitabı, elbette Siccin’dedir.
8. Ve Siccin’in ne olduğunu, sana bildiren nedir?
9. Rakamlandırılmış bir kitap.
10. O gün yalanlayanların vay haline!
11. Onlar ki din gününü yalanlarlar.
12. Onu haddi aşan asi günahkârların tümünden başkası yalanlamaz.
13. Ayetlerimiz ona okunduğunda der ki: “Öncekilerin masalları!”
14. Hayır, öyle değil! Hayır, aksine! Kazanmakta oldukları, kalplerini kapladı.
15. Hayır, öyle değil! Muhakkak ki onlar, o gün Rablerinden elbette perdelenmişlerdir.
16. Sonra muhakkak ki onlar, elbette yanıp kavrulmak üzere Cehim’e yaslanacaklardır (gireceklerdir).
17. Sonra denilir ki: “İşte bu, o yalanlıyor olduğunuz şeydir.”
18. Hayır, öyle değil! Muhakkak iyilerin kitabı, elbette İlliyyun’dadır.
19. Ve İlliyyun’un ne olduğunu sana bildiren nedir?
20. Rakamlandırılmış bir kitap.
21. Yakınlaştırılmış olanlar ona tanıklık eder.
22. Muhakkak ki iyiler, elbette nimetler içindedir,
23. Koltuklar üzerinde bakınırlar.
24. Nimetin güzelliğini / parıltısını yüzlerinde görüp anlarsın.
25. Mühürlenmiş halis bir içecekten içirilirler,
26. Onun sonu misktir ve oradadır. Artık yarışsınlar yarışanlar!
27. Onun içeriği de Tesnim’dendir.
28. Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış olanlar ondan içerler.
29. Muhakkak suça batmış olanlar, iman edenlerden olanlara gülerler,
30. Onların yanlarından geçerken birbirlerine kaş göz işareti yaparlar,
31. Ve ailelerine döndükleri zaman neşeyle dönerler.
32. Ve onları gördükleri zaman derler ki: “Muhakkak ki şunlar elbette sapkın olanlardır.”
33. Hâlbuki onlara (müminlere) gözcü / bekçi olarak gönderilmediler.
34. Artık bu gün, iman edenler, gerçeği örtüp inkâr edenlere gülerler.
35. Koltuklar üzerinde bakınırlar,
36. “Gerçeği örtüp inkâr edenler, yapmakta oldukları şeylerin karşılığını buldular mı?”

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir