Korkularımızın Kaynağı Nedir?

KORKULARIMIZIN KAYNAĞI NEDİR?
Allah her şeyi ilimle yaratmıştır. İlk yaratışların ve sonrasındaki yaratışların ardında muhakkak ki bir ilim vardır. Bu ilmin bu güne kadar bir kısmını keşfedebilen insan, diğer ilimleri de elde etme çabasındadır.
Korkularımız işte bu ilmin eksikliğinden kaynaklanır. Kişi bilmediğinden korkar. Bilinmeyene karşı her zaman tedbirli davranır. Henüz aydınlatılmayan, ilimden mahrum karanlık köşeler de korkularımızın kaynağını teşkil eder.
Öyleyse herhangi bir korkumuz varsa ve bu korkudan kurtulmak istiyorsak bu korkuya sebep olan şeyin ardındaki ilmi öğrenmemiz gerekir. Kendi başımıza halledemiyorsak, mutlaka bunu bilen ilim sahiplerine sorup, gerçeği öğrenmeliyiz. Maalesef bilinmeyen hususlar, toplumda korku malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Doğa üstü güçler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bu olaylar, ilmin dışında bir olguymuş gibi kalplerimize nakşedilir. Bu çok yanlıştır. İlim ile desteklenmeyen bir olay, olgu olamaz ve emin olun ki gerçekte anlatılan bu safsataların ardında toplum psikolojisi yatmaktadır. Bu hurafelere kesinlikle kanmamalıdır. İyice anlamalıdır ki ne varsa ve ne yaşanıyorsa muhakkak ki ardında Allah’ın ilmi vardır.
Belki bilinmeyen bir olayın sebebini henüz keşfedememiş olabiliriz. Bu durum yaşadığımız tecrübenin doğaüstü güçler ile açıklanmasını gerektirmez. Sadece görünenin ardındaki ilmi bilmediğimiz anlamına gelir ve bilinmelidir ki ilimsiz tek bir şey olmaz. Bu gün bize çok normal gelen ve gündelik yaşantımızın sıradan parçaları olan hususlar, geçmiş günlerdeki insanların korku kaynağını teşkil etmekteydi. Bu gün için korkularımızı meydana getiren pek çok şey de ilerde aydınlatıldığında korku olarak anlamını yitirecektir.
Her şeyi yaratan alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah, elbette ki tüm korkularımızdan, tüm cahilliğimizden kaçıp kurtulabileceğimiz yegane ilim limanıdır. Bilmediklerimizden Allah’a sığınmak ve ilim sahibi olmak, sabahın geceyi yok ettiği gibi korkularımızı da yok edecektir. Öyleyse korkudan korkmak değil ilmin sahibi Allah’tan korkmak, bizi korkularımızdan kurtaracaktır. Her şeyi bir ilimle yaratan, yerdekilerin, göklerdekilerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah’tan korkmalıdır. Çünkü O kendisinden başka ilah olmayan, tek olan Allah’tır. Kim Allah’a tam bir teslimiyetle tevekkül ederse, muhakkak ki Allah, o kişiyi her türlü kötülüklerden, her türlü korkulardan emin kılar.
Sevgi ışığınız, kalbiniz rehberiniz olsun.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir