Beyyine Suresi

BEYYİNE SURESİ
Resmi Mushaf: 98 / İniş Sırası: 101 / Mekke’de inmiştir. / 8 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Kitap ehlinden gerçeği örtüp inkâr edenler ve Allah’a ortak koşanlar, onlara açık delil gelinceye kadar (dinlerinden) ayrılacak değillerdi.
2. Allah’tan (gelen) bir Resul tertemiz sahifeleri okur,
3. Onda (o sayfalarda) doğru / değerli kitaplar (yazılı hükümler) vardır.
4. Kitap verilen kimseler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5. Allah’ı birleyenler olarak, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak yalnızca Allah’a kul olmaları ve salâtı (namazı) ikâme etmeleri ve zekâtı vermeleri dışında başka bir şeyle de emrolunmadılar. İşte dosdoğru din budur.
6. Muhakak ki kitap ehlinden gerçeği örtüp inkâr edenler ve Allah’a ortak koşanlar, onda devamlı kalıcılar olarak cehennem ateşindedir. İşte onlar, yaratılmışların en kötüsüdür.
7. Muhakkak ki iman edenler ve hayırlı işler yapanlarsa, işte onlar, yara-tılmışların hayırlısıdır.
8. Rablerinin katında onların karşılığı, Adn cennetleridir. Onun altından ırmaklar akar. Onda ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı oldu ve onlar da O’ndan razı oldu. İşte bu, korku (haşyet) duyan kimse içindir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir