Kamer Suresi

KAMER SURESİ
Resmi Mushaf: 54 / İniş Sırası: 37 / Mekke’de inmiştir. / 55 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Saat yaklaştı ve ay yarıldı.
2. Bir mucize görseler yüz çevirirler ve derler ki: “Hep aynı sürüp giden bir sihirdir.”
3. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular ve her iş kararlaştırılmıştır.
4. Andolsun ki onlara, içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi.
5. Olgunlaşmış bir hikmettir ama uyarılar fayda sağlamıyor.
6. O halde onlardan yüz çevir! O gün davetçi, görülmemiş, tanınmamış bir şeye çağırır,
7. Bakışları dehşete düşmüş zelil bir halde kabirlerden çıkarlar. Sanki onlar, dağılan çekirgeler gibidir.
8. Davetçiye doğru koşan kâfirler derler ki: “ Bu çok zor bir gündür.”
9. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanladı. Böylece onlar kulumuzu yalanlayıp “Bu bir delidir” dediler ve kulumuz (görevinden) alıkonuldu.
10. Böylece Rabbine dua etti:“Doğrusu ben mağlubum. Artık yardım et!”
11. Ardından boşanırcasına akan bir suyla göğün kapılarını açtık.
12. Pınarlar halinde yeri de fışkırttık sonra takdir edilmiş bir emir üzere sular birleşti.
13. Onu da ahşap levhaları ve birleştirme bağları olanın üzerinde taşıdık.
14. İnkâr edilen kişiye bir karşılık olarak gözlerimizin önünde akıp gitti.
15. Andolsun ki biz onu, bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt alan var mı?
16. Sonunda azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)?
17. Andolsun ki biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı?
18. Ad da yalanladı. Sonunda azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)?
19. Muhakkak ki biz, uğursuzluğu devamlı bir günde, üzerlerine uğultulu bir kasırga gönderdik.
20. Sanki gerçekten onlar, sökülmüş hurma kütükleriymiş gibi insanları söker atar.
21. Sonunda azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)?
22. Andolsun ki biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı?
23. Semud da uyarıları yalanladı.
24. Ardından dediler ki: “Bizden birisi olan bir beşere mi tabi olacağız? Muhakkak ki biz, o takdirde gerçekten bir sapkınlık ve çılgınlık içindeyiz demektir.”
25. “Zikir aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, aksine! O küstah bir yalancıdır.”
26. Kimin küstah yalancı olduğunu yarın bilecekler.
27. Şüphesiz ki biz, onlara bir imtihan olsun diye dişi deveyi göndereniz. Artık onları gözetle ve katlan!
28. Onlara da bildir ki su, onların aralarında pay edilmiş ve her içiş hazırlanmıştır.
29. Hemen arkadaşlarını çağırdılar o da işi üstlendi sonra boğazladı.
30. Sonunda azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)?
31. Muhakkak ki biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de ağıla serpilen ufalanmış kuru ot gibi oldular.
32. Andolsun ki biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı?
33. Lut kavmi de uyarıları yalanladı.
34. Muhakkak ki biz, Lut’un ailesi hariç onların üzerine çakıl taşları gönderdik. Seher vaktinde de onları kurtardık.
35. Katımızdan bir nimet olarak. İşte biz şükredene böyle karşılık veririz.
36. Andolsun ki vuruşumuz hakkında onları uyarmıştı da onlar, uyarılarla ilgili şüphe edip tartışmışlardı.
37. Ve andolsun ki onu, misafirleri hakkında ayartmak istemişlerdi de biz de görüşlerini silmiştik. Öyleyse tadın azabımı ve uyarılarımı!
38. Andolsun ki devamlı azap onlara, erkenden, sabahleyin olmuştu.
39. Öyleyse tadın azabımı ve uyarılarımı!
40. Andolsun ki biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Artık öğüt alan var mı?
41. Andolsun ki uyarılar, Firavun ailesine de gelmişti.
42. Ayetlerimizi, onun hepsini yalanladılar da biz de onları, çok güçlü ve kudretli bir alışla aldık.
43. Sizin inkârcılarınız öncekilerinizden hayırlı mı veya kutsal kitap-larda sizin için bir berat mı var?
44. Yoksa “Biz yardımlaşan bir topluluğuz” mu diyorlar?
45. Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve geriye döndürülecek.
46. Hayır, aksine! Kıyamet saati onlara vaadedilendir. O saat daha korkunç ve daha acıdır.
47. Muhakkak ki suçlular sapkınlık ve çılgınlık içindedir.
48. O gün ateşte yüzüstü sürüklenirler. “Tadın Sekar’ın dokunuşunu!”
49. Muhakkak ki biz, her şeyi bir ölçüyle yarattık.
50. Bizim emrimiz, sadece gözle bir anlık bakış gibi tek bir (emir) dir.
51. Andolsun ki sizin benzerlerinizi helak ettik. Fakat düşünüp ibret alan var mı?
52. Yaptıkları her şey de kitaplardadır.
53. Küçük büyük hepsi de satır satır yazılıdır.
54. Muhakkak ki korunup sakınanlar, cennetlerde ve nehirdedir,
55. Her şeye gücü yeten hükümdarın katında, doğruluk makamındadırlar.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir