Gaşiye Suresi

ĞAŞİYE SURESİ
Resmi Mushaf: 88 / İniş Sırası: 68 / Mekke’de inmiştir. / 26 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Her şeyi her yandan sarıp, kaplayacak kıyametin haberi sana geldi mi?
2. İzin gününde huşu içinde öne eğilmiş yüzler vardır.
3. Çalışan, yorgun olan.
4. Kızgın bir ateşe girerler.
5. Kaynar bir pınardan içirilirler.
6. Onlar için, acı ve kötü kokulu Dari’ dikeninden başka yiyecek yoktur,
7. Beslemez ve açlığa faydası olmaz.
8. İzin gününde güzel ve parlak yüzler vardır.
9. Çalışması yüzünden hoşnuttur.
10. Yüksek bir cennettedir.
11. Orada boş söz işitmezsin.
12. Orada devamlı akan bir pınar vardır,
13. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır,
14. (Önlerine) konulmuş kadehler,
15. Ve dizilmiş yastıklar,
16. Ve serilmiş, süslü kıymetli halılar.
17. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratıldı?
18. Ve göğe, nasıl yükseltildi?
19. Ve dağlara, nasıl dikildi?
20. Ve yere, nasıl satıhlandırıldı / düzlendi?
21. Artık öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin,
22. Onların üzerine bir zorlayıcı değilsin.
23. Yüz çeviren ve gerçeği örtüp inkâr eden başka.
24. İşte Allah ona, en büyük azapla azap eder.
25. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir.
26. Sonra onların hesabı, muhakkak ki bizim üzerimize vazifedir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir