Kıyamet Suresi

KIYAMET SURESİ
Resmi Mushaf: 75 / İniş Sırası: 31 / Mekke’de inmiştir. / 40 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Hayır! Kıyamet gününe yemin ederim,
2. Yine hayır! Kendisini kınayan nefse yemin ederim.
3. İnsan sanıyor mu ki biz onun kemiklerini asla toplamayız?
4. Hayır, aksine! Buna gücü yetenleriz ki biz, onun parmak uçlarını bile düzenliyoruz.
5. Hayır, aksine! İnsan, kendi önünde fitne fücur çıkarmayı ister.
6. “Kıyamet günü ne zaman ?” diye sorar.
7. Fakat göz kamaştığı / korkudan donakaldığında,
8. Ve Ay tutulduğunda,
9. Ve Güneş ve Ay biraraya getirildiğinde,
10. İnsan o gün der ki: “Kaçılacak yer nerede?”
11. Hayır, asla! Sığınacak yer yoktur.
12. O gün karar yeri (varıp durulacak yer) Rabbinin huzurudur.
13. O gün insana önceden takdim ettiği ve sonraya bıraktığı haber verilir.
14,15. Hayır, aksine! İnsan mazeretlerini beyan etse bile, kendisine gözlemcidir (şahittir).
16. Ona acele ederek dilini onunla (beraber) hareket ettirme!
17. Muhakkak ki onu toplamak ve okumak bizim üstümüze vazifedir.
18. O halde onu okuduğumuzda artık sen de onun okunuşuna tabi ol!
19. Sonra onu açıklamak da bize aittir.
20,21. Hayır, asla! Hayır, aksine! Siz acele olanı (dünyayı) seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz.
22. O gün ışıl ışıl, parıltılı yüzler vardır,
23. Rabbine doğru bakan.
24. Ve o gün asık / buruk yüzler vardır,
25. Belini bükecek bir iş yapılacağını zanneder.
26. Hayır, öyle değil! Köprücük kemiğine dayandığında,
27.Ve “Okuyup üfleyecek kim?” denildiğinde,
28. Ve muhakkak ki onun ayrılık olduğunu zannettiğinde,
29. Ve bacak bacağa dolaştığında,
30. O gün sevk edilecek yer Rabbinin huzurudur.
31. Oysaki tasdik etmedi ve namaz kılmadı.
32. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi.
33. Sonra böbürlenerek ailesine gitti.
34. Çok uygundur sana, çok uygun!
35. Sonra, çok uygundur sana, çok uygun!
36. İnsan sanır mı ki başıboş bırakılır?
37. O, dökülen meniden bir nutfe (sperm) değil miydi?
38. Sonra bir çiğnem et (embriyo) oldu. Derken (Allah onu) yarattı da onu düzenledi (bir şekle soktu).
39. Böylece ondan, erkek ve dişi iki eş kıldı.
40. İşte bunu yapan, ölüyü diriltmeye kadir değil midir?

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir