Kureyş Suresi

KUREYŞ SURESİ
Resmi Mushaf: 106 / İniş Sırası: 29
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Kureyş’in ilâfı (*) için,
(*) Sözlükte “alıştırma, ısındırma, ahid, antlaşma, ülfet, istek üzerine verilen berat” gibi anlamlara gelen ve Kureyşliler’in bazı kabile ve ülkelerle yaptıkları ticarî antlaşmalar için kullanılan îlâf kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de, Kureyşliler’in ellerindeki maddî imkânlara ve güvenliğe sadece Allah’ın lutfu ve Kâbe’nin bereketi sayesinde sahip oldukları hatırlatılırken iki defa geçmektedir. Bu sebeple Kureyş sûresine Îlâf sûresi de denilmektedir. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
2. Yaz ve kış yolculuğunun ilâfı için,
3. Artık bu evin Rabbine kulluk etsinler!
4. O ki, açlıktan onları doyurdu ve korkudan onları emin kıldı.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir