Herkesin bir yaratılış sebebi var

Herkesin bu Dünya’ya gelişinin bir sebebi var. Elbette senin de bu Dünya’ya gelişinin bir sebebi var. Her insan bir amaçla yaratıldı. İşte hayat da bu amacı gerçekleştirmekten başka bir şey değildir.
Dikkat edersen göreceksin. Yaratılmış her canlı bir vazife icra ediyor. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar hepsi mutlak iradenin yazmış olduğu hayatta üzerilerine düşen görevi yerine getiriyor. Muhakkak ki senin de bir vazifen var ve senden bunu yapman bekleniyor.
İnsan olarak en büyük görevin seni yoktan yaratan ve sana şekil verip düzenleyen, seni düşünebilen bir canlı kılan alemlerin Rabbi ve senin de Rabbin olan Allah’a kul olmandır. Kul olmak, Allah’ın sende tezahür etmesini dilediği isminin, sende yansıması için O’na ayna olmak demektir.
Öyleyse her şeyden önce ayna olabilmek lazımdır. Bunun yolu da kalbi kirlerden temizlemek, onu cilalamak ve parlatmaktır. Kalbin kirleri, nefsin kötülüğe meyletme hevesidir. Nefsini de ancak İslam ahlakı ile pırıl pırıl yapabilirsin. Böylece artık sen, ilahi feyzleri yansıtan, Rabbinin ismine bir teceligâh ve senden istenen görevini yerine getiren, Allah’ın bir kulu olmuşsundur.
O halde sana verilen bu vazifeyi araştır ve onu bul. Bıkmadan ara. Sakın yılma ve üzülme. Eğer aramaya başladıysan bil ki bulacaksın. Çünkü Allah vermek istemeseydi istek vermezdi. Öyleyse kara kara düşünme ve doğrul. Rabbinin sende yansıması gereken, ismini bul ve artık vazifeni yerine getir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir