Tekvir Suresi

TEKVİR SURESİ
Resmi Mushaf: 81 / İniş Sırası: 7 / Mekke’de inmiştir. / 29 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Güneş büzülüp dürüldüğünde,
2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
3. Dağlar yürütüldüğünde,
4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
6. Denizler kaynatıldığında,
7. Benlikler çiftleştirildiğinde, (*)
(*) Can bedenle birleştirildiğinde
8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
10. Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
11. Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
12. Cehennem kızıştırıldığında,
13. Cennet yaklaştırıldığında,
14. Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.
15. Hayır! Yemin ederim o sinip gizlenenlere,
16. Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
17. Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
18. Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,
19. Muhakkak ki o (Kur’an), şerefli bir resulün sözüdür.
20. Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.
21. Kendisine orada itaat edilir, emindir.
22. Arkadaşınızı bir cin de çarpmış değildir.
23. Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.
24. O, gayb konusunda cimri değildir.
25. O (Kur’an), kovulmuş şeytanın sözü de değildir.
26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
27. O âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir.
28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir