Müzzemmil Suresi

MÜZZEMMİL SURESİ
Resmi Mushaf: 73 / İniş Sırası: 3 / Mekke’de inmiştir. / 20 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Ey örtünen / örtünüp gizlenen / içine kapanıp bir köşeye çekilen!
2. Azı hariç gece kalk!
3. Onun yarısı veya ondan biraz eksilt!
4. Yahut ona ekle ve Kur’an’ı ağır ağır / tane tane, güzel oku!
5. Muhakkak ki biz sana, ağır bir söz vahyedeceğiz.
6. Gerçekten, gece kalkışı (*) etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından da daha sağlamdır.
(*) Gece ibadeti için gecenin bir kısmında kalkmak, gece yapılan ibadet, gece namaz kılmak, Kur’an okumak.
7. Muhakkak ki senin için, gündüzleyin uzun bir meşguliyet vardır.
8. Rabbinin adını an ve tam bir yönelişle ona yönel!
9. Doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse vekil olarak O’nu edin!
10. Onların söylediklerine sabret ve güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl!
11. Beni ve nimete boğulmuş yalanlayıcıları başbaşa bırak ve onlara biraz mühlet ver!
12. Bizim yanımızda bukağılar / prangalar ve alevli ateş vardır.
13. Ve boğazı tıkayan yemek ve acı bir azap vardır.
14. O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur.
15. Muhakkak ki biz size tanık olan bir resul gönderdik. Bir resul olarak Firavun’a gönderdiğimiz gibi.
16. Ancak Firavun, resule isyan etti. Böylece biz de onu şiddetli bir tutuşla tutup yakaladık.
17. Öyleyse nasıl korunursunuz, eğer çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günü inkâr ederseniz?
18. Gök bile o yüzden parçalanır. O’nun vaadi yapılmak üzere kesin-leşmiştir.
19. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık dileyen, Rabbine götüren bir yol edinir.
20. Muhakkak Rabbin bilir ki elbette sen, gecenin üçte ikisinden daha azını ve onun yarısını ve onun üçte birini ayakta geçiriyorsun ve seninle beraber olanlardan bir grup da. Ve geceyi ve gündüzü ölçülendiren Allah, onu asla sayamayacağınızı (hesaplayamayacağınızı) bildi ve tövbenizi kabul etti. O halde Kur’an’dan kolay geleni okuyun! Sizden hasta olacakları ve Allah’ın lütfundan rızık arayan yeryüzünde dolaşan diğerlerini ve Allah yolunda savaşan diğerlerini bildi. O halde ondan (Kur’an’dan) kolay geleni okuyun ve salâtı (namazı) ikâme edin ve zekâtı verin ve Allah’a güzel bir borç olarak ve bir hayır olarak kendiniz için takdim ettiğiniz şeyi borç verin! Onu Allah’ın katında bir hayır ve mükâfatın en büyüğü olarak bulursunuz. Allah’tan af dileyin! Hiç kuşkusuz Allah çok affedendir, çok esirgeyendir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir