Müddessir Suresi

MÜDDESSİR SURESİ
Resmi Mushaf: 74 / İniş Sırası: 4 / Mekke’de inmiştir. / 56 ayettir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Ey örtünen / örtünüp gizlenen / içine kapanıp bir köşeye çekilen!
2.Kalk da uyar!
3.Ve artık Rabbini yücelt!
4.Ve elbiseni temizle!
5.Ve azaba sebep olan pisliklerden uzak dur!
6.Ve daha çoğunu isteyerek (karşılık bekleyerek) iyilik yapma!
7.Ve artık Rabbin için sabret!
8. O boruya üfürüldüğünde,
9. İşte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür.
10. Kâfirlere kolay değildir.
11. Beni ve tek olarak yarattığım kişiyi başbaşa bırak!
12. Onun için pek çok hesapsız mal kıldım.
13. Ve her zaman yanında duran / göz önünde oğullar,
14. Ve onun için alabildiğine imkânlar döşedim.
15. Sonra hırs ile daha da artırmamı istiyor.
16. Hayır, öyle değil! Muhakkak ki o ayetlerimize karşı inatçı oldu.
17. Yakında onu dik bir yola / sarp bir yokuşa süreceğim.
18. Muhakkak ki o, düşündü taşındı ve ölçtü biçti.
19. Fakat kahrolasıca, nasıl ölçtü biçti?
20. Sonra kahrolasıca, nasıl ölçtü biçti?
21. Sonra baktı.
22. Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü astı.
23. Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı.
24. Sonunda dedi ki: “ Bu olsa olsa ancak nakledilen bir büyüdür.”
25. “Bu olsa olsa ancak insan sözüdür.”
26. Onu Sekar’a yaslayacağım.
27. Sekar’ın ne olduğunu sana kim bildirdi?
28. Geride bir şey bırakmaz ve terketmez.
29. İnsan için levhalar / tabletler vardır.
30. Onun üzerinde ondokuz vardır.
31. Ve biz, meleklerden başkasını cehennem görevlisi kılmadık ve biz onların sayılarını da gerçeği örtüp inkâr edenler için imtihandan başka bir şey yapmadık ki, kitap verilmiş olanlar yakînen bilsin ve iman edenlerin imanı artsın ve kitap verilmiş olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlar ve gerçeği örtüp inkâr edenler de “Allah bu örnek ile neyi murat etti? ” desinler. İşte aynen bu şekilde, Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğruya ve güzele yöneltir. Rabbinin ordularını O’ndan başkası bilmez ve o, insan için öğütten başka bir şey değildir.
32. Hayır, öyle değil! Ay’a andolsun!
33. Dönüp gittiği zaman o geceye andolsun!
34. Ağarıp ışıdığında o sabaha andolsun!
35. Muhakkak ki o (cehennem), gerçekten en büyüklerden biridir.
36. İnsan için bir uyarıcıdır.
37. Sizden, öne geçmeyi veya geride kalmayı tercih eden kimse için.
38. Her nefs kazandıklarıyla bir rehindir.
39. Kitabı sağ tarafından verilenler hariç.
40. Cennetlerdedir. Onlar sorarlar,
41. Suçlular hakkında:
42. “ Sizi Sekar’a ne sürükledi? ”
43. Cevap verdiler: “Biz asla salât sahiplerinden (*) olmadık.”
(*) Allah’ın dinine maddi ve manevi destek olanlardan, namaz kılanlardan, dua edenlerden olmadık.
44. “Ve biz asla yoksulu doyurmuyorduk.”
45. “Ve bâtıla dalanlar ile beraber biz de dalıyorduk.”
46. “Ve biz din gününü yalanlıyorduk.”
47. “O şüpheden uzak, sağlam ve kesin bilgi (ölüm) bize gelene kadar.”
48. Artık şefaatçilerin şefaati, onlara hiçbir fayda sağlamaz.
49. Öyleyse onlara ne oldu? O öğüt verenden yüz çevirenler oldular.
50-51. Gerçekten onlar aslandan kaçan, ürkmüş yaban eşekleri gibidir.
52. Hatta onlardan her birisi istiyor ki kendisine yazılı sayfalar gelsin.
53. Hayır, aksine! Onlar ahiretten korkmuyorlar.
54. Hayır, öyle değil! Muhakkak ki o, bir öğüt vericidir.
55. Artık dileyen, onu düşünüp öğüt alır.
56. Onlar, Allah’ın dilediği hariç, öğüt de almazlar. O sakınılmaya en ehil (en layık) ve bağışlamaya en ehildir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir