Kuran’da geçen "Ve ma edrake ma…" kalıbı nedir?

Ve mâ edrâke mâ…..!” kalıbı Kuran-ı Kerim’de 13 yerde geçer. Değişik bir yapıya sahiptir. Soru cümlesi gibi görünse de aslında bir soru sorulmamaktadır. Çünkü bu cümleden sonra sorunun cevabı verilmektedir.
Tam olarak ” (x)’in ne olduğunu sana kim bildirdi?” şeklinde meal edilebilir. Bu yapıdaki bir ifadenin amacı bahsedilen konunun önemine dikkat çekmek ve bu husustaki bilginin, diğer tüm bilgiler gibi Allah tarafından bizlere öğretildiğinin altını çizmektir. “Allah bildirmeseydi biz nereden bilecektik” anlayışını ve bilgiden dolayı şükretmemiz gerektiğinin bilincini kazandırmaktır. . O halde bir kul olarak bize düşen de Allah’ın bize verdiği bilgilerden dolayı O’na şükretmek ve O’nu hamd etmektir.

İfadenin kelime analizi

…وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا

Ve : Bağlaç olan “ve”
Ma : Ne, nedir
Edra : Bildirdi ( Geçmiş zaman çekimlidir. Be harfiyle de kullanılır. Ra’dan sonra ya harfi gelir. be ve ya harfleri gelirse bildirdi olur. İdrak kelimesi ile karıştırılmamalıdır. (  ادركَ  ) İdrak kelimesinin sonunda da kef harfi bulunur ama ra harfinden sonra ya harfi gelmez.)
Ke : Sen
Ma : Ne, nedir
x : Açıklanacak olan kelime gelir

Kuran’da geçtiği ayetler

Hâkka, 3.
Müddessir, 27
Mürselât, 14
İnfitâr, 17
İnfitâr, 18.
Mutaffifin Suresi, 8
Mutaffifin Suresi, 19
Tarik, 2
Beled, 12
Kadir, 2
Kâri’a, 3
Kâri’a, 10
Hümeze, 5

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir