Sübhane rabbiye’l-a’lâ ve sübhane rabbiye’l-azîm ne demektir?

Tesbihlerin Manası

Sübhanerabbiye’l-azim :
Namazda rükü’da iken söylenir. En az 3 kez söylemek sünnettir. 5 kez, 7 kez, 9 kez ve 11 kez söylenebilir. Emri Vakıa suresi 74. Ayet’te geçer.

Manası “Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.” demektir.
Sübhanerabbiye’l-a’lâ :
Namazda secde’de iken söylenir. Her secdede en az 3 kez söylemek sünnettir. 5 kez, 7 kez, 9 kez ve 11 kez söylenebilir. Emri A’la suresi 1. Ayet’te geçer.

Manası “En yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.” 

Allah’ın isimlerinin manası

El-Azîm:
Pek azametli. Azamet, büyüklük demektir. Hakiki büyüklük Allah’a mahsustur. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir ve yarattığı her şeyde O’nun büyüklüğünü görmek mümkündür. Allah’ın azametini tefekkür eden insan; O’nun büyüklüğü karşısında gafletten kurtulur, imanı kuvvetlenir; acz, fakr ve kusurlarını anlar, Kur’anı Kerîm’de Allah’u Teâlâ, kudret-i Rabbâniyenin mucizatını göstererek, insanların bunları düşünerek ibret almalarını beyan buyurur. Alemin düzenliliğini, yaratılış gayesini, verilen nimet ve güzellikleri, dünyanın geçiciliğini, süt veren hayvanlardaki icazı, gece ve gündüzün dönüşümünü düşünen insan, Allah’u Teâlâ’nın sonsuz ihsanlarıyla kullarını nasıl donattığı karşısında O’nun büyüklüğünü idrak eder.
El-Aliyy:
Cenâb-ı Allah’ın güzel isimlerinden biri-anlamına gelir. Allah Teâlâ bütün kâinatın üstündedir. Bu, cisimlerin yüksekliğine ve boyutlarına benzemez. Allah, kâinatın her noktasında her zerreye aynı nisbette yakındır. O’nun zatı cisimlerin yakınlık uzaklık kavramına benzemez. Allah’tan daha üstün bir varlık yoktur. Allah’ın benzeri, ortağı veya yardımcısı yoktur. Bütün kemal sıfatlarında üstün olan yüce Allah, zamanından ve mekândan beridir. Mübalâğa ve sübut ifade eden ve fâil vezninden sıfat olan bu kelime “yücelik” anlamı ifade eden bir lâfızdır. Bu kelime Kur’an’da daha ziyade “Kebîr”, “el-Azîm”, ve “Hakîm” isimleriyle birlikte varid olmuştur.

İlave Bilgi

Semi’allâhü limen hamideh: Her tür övgü kendisine ait olan Allah işitti.
Rabbenâ leke’l-hamd : ey Rabbimiz! Her türlü övgü sana mahsustur

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir