Salat ve Salavat nedir? Nasıl olmalıdır?

Salat ve Salavat nedir?

Salat, dua anlamına gelir. Türkçe’de namaz olarak bilinir. Dua anlamı dışında bağlılık, uyum, itaat, destek, biat, ittifak gibi anlamları da bildirir. Ayrıca Peygamberimiz aleyhisselam’a yapılan duâ, istiğfar, rahmet gibi anlamlara da gelmektedir.  Salavat, salât kelimesinin çoğuludur. Türkçede daha çok Resulullah’a yapılan duâ mânâsında kullanılır.

Salat veya Salavat nasıl yapılır ve hükmü nedir?

AHZAB, 56
“Allah ve melekleri peygamberi desteklemektedir. Ey inananlar siz de onu destekleyin, gereken saygı ve itaati gösterin.”
Ayete göre salavat farzdır. Konuyu daha net anlamak için salavatın uygulanma şekline bakmamız gerekmektedir. Salat ve salavat’ın uygulanma şekilleri:
1-En meşhur anlamında namaz kılmak
2-Halk arasındaki meşhur anlayışa göre “Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala âli ibrahim. inneke hamidün mecid.” gibi cümlelerle dua etmek
3-Resulullah aleyhisselam’a maddi ve manevi destek olmak
Bu maddelerin ifade ettikleri manalara baktığımızda aslında hepsinin aynı olduğu görülür. Kısaca bunların ortak noktası destek olmaktır. Ancak bu desteğin mahiyeti değişkenlik arz eder. Şöyle ki destek olmak 3 şekilde olur. El ile, dil ile, kalp ile. El ile destek, ister Resulullah zamanında olsun isterse günümüzde olsun İslam’ın tebliği, yayılması, yeryüzünde zulmü ortadan kaldırmak ve Hakkı hakim kılmak  maksadıyla malınla, canınla cihat etmektir. Bu kişisel davranış biçimi değildir. Devlet tarafından ilan edilirse Müslüman’a düşen emre uymak ve neredeyse orada Allah rızası için zalimlere karşı mazlumları korumak için savaşmaktır.
Dil ile destek olmak ise alimlere lazımdır. Bilgisi nispetinde her Müslüman Allah rızası için emr-i maruf, nehy-i anil münker yapar ve ilim ortamlarında dinini savunur. Kitaplar yazar. Filmler çeker. Artık hangi yöntem o çağda meşhursa o yollardan fikri cihat yapar. Bu eylem alim olana veya kendi alanında uzman olana düşer.
Kalp ile destek olmak ise kalben dua etmek ve dilden de bunu söylemektir. Yaşlı, hasta, çocuk, miskin, fakir,  imkanları olmayan ve ilmi seviyesi yetersiz veya öğrenci olanlara lazımdır. Bu kişiler dilleri ile bildiğimiz salavat getirirler. Birinci ve ikinci maddede geçen şahıslara, mücahitlere dua ederler. Allah’tan bu kişilere yardım etmesini isterler.
Bir kardeşimiz der ki “Resulullah vefat etmiş. O halde ona nasıl destek olacağız?” Resulullah’a destek olmak dine destek olmak demektir. İllaki Resulullah’ın hayatta olması gerekmez. Çünkü bu mücadele ne onunla başladı, ne de onunla bitmiştir. Adem aleyhisselam ile başlayan bu dava kıyamete kadar da devam edecektir. Her nesil kendi devrinin kendisine yüklediği mücadeleyi verir. Dinimiz Allah’ın dinidir. Yaptığımız her şey lehimize sevap getirecektir. Biz yalnızca Allah’ın adıyla Hakk’a destek oluyoruz. Resulullah da bir beşerdi ve vazifesini yerine getirdi ve her ölümlü gibi o da rabbine döndü. O gitti diye iş bitti mi? Hayır, elbette bitmedi. Devrimizin peygamberi Muhammed aleyhisselam olduğundan bu çağın insanlarına da ona destek olmak lazım gelir. Ondan bize kalan bu mukaddes mirası en güzel haliyle zamanımızın zalimlerinden koruyup bizden sonrakilere teslim etmek ona destek olmaktır.
O öldü ama Allah ezelden ebede hayattadır. O bizi duymaz ama Allah bizi duyar. O bizi görmez ama Allah bizi görür. Biz, Allah’a iman etmiş Müslümanlar, her şeyi gören ve duyan, alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah için mücadele ediyoruz. Bizden önce yaşamış ve Rabbine dönmüş Peygamberimizin peşinden ona layık bir ümmet olarak, bize teslim ettiği İslam sancağını ilelebet dalgalandırmak için çabalamamız ona ve getirdiği Allah’ın dinine destek olmak demektir. İşte salat veya salavat buna denir.
Bazı kardeşlerimiz salat veya salavatın bu çarpıcı ve mühim aslını göz ardı edip sadece acizlere düşen salat sorumluluğunu gündeme getiriyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi malıyla, canıyla, ilmiyle destek olmaktan aciz kişiler de toplumumuzda meşhur haliyle salavat getirirler. Mücahitlerimize dualarıyla destek olurlar. Yoksa seni bu salavatların Arapça okunması mı yanıltıyor? Ey aklı karışmış kardeşim, istersen Türkçe salavat getirebilirsin. Yok sen ingilizsen, ingilizce dua edersin. İstersen çince, istersen hintçe. Allah tüm dilleri bilir ve kalbinden geçen gizli açık ne varsa onları da bilir. Çünkü Allah muhakkak her şeyi bilendir.
Bu tarz salavatlara dua denir. Duada da şekil şablon aranmaz. Kalbi incelik ve samimi duygular aranır. Ezberlenmiş, ne anlama geldiği bilinmeyen sözlerin elbetteki bir faydası olmayacaktır. İbadet ne yaptığını bilmekle başlar. Ne söylediğini bilmeden yapılan duanın da, kılınan namazın da kişiye muhakkak bir faydası olmayacaktır.
Şimdi gelelim ölmüş bir kişiye neden salavat getiriyoruz. Bu salavatlarımız acizlerin vazifesidir. Bunlarda elbette ki kendi çağında üstün bir vazife anlayışı içerisinde Allah’ın dinini tebliğ ederek en ufak bir eksiklik olmadan bizlere kadar ileten başta Muhammed aleyhisselam olmak üzere bu yolda sırası gelen her büyüğümüz için dua etmemiz biz Müslümanlara vefa borcudur. Nasıl ki kabristana gidip babamız, anamız için dua ediyoruz, işte aynen bunun gibi Resulullah aleyhisselam’a da ardından dua ediyoruz. Ölmüşlerimize, yaşayanlarımıza dua etmek bize düşen bir vefa borcudur. Minnetle onları yad etmektir.
Bir de namaz konusuna değinelim. Namaz eylemi sadece salat ile karşılanmaz. Namaz eylemine zikir de denir. Namaz Allah ile temasa geçmek, ihlas ile onun huzuruna çıkıp, dua ile istemek ve ona hamd ederek onu yüceltmektir. O halde namaza bir bakalım. Bu dediğimiz eylemlerin hepsi namaz ibadetinin içindedir. Temizlik var, dua var, zikir var, hamd etmek var, sena etmek var, tevbe var, Kuran tilaveti var, Müslümanlar arası dua ederek kardeşine destek olmak var. İşte namaz tüm bunların birleştiği komplex bir ibadettir. Elbette şimdi aynı yere geliyoruz. Ne dediğini bilmezsen, ezberlenmiş hızlı hızlı okuduğun sözlerle neyin namazını kılarsın? Ancak bu nokta bizim şimdilik konumuz değil. Biz okuduğunu bilen bir Müslüman adına ideal olarak kılınan namazdan bahsediyoruz. Namazın tüm bu ibadetleri bünyesinde toplamış olması nedeniyle namazın bir adı da dua anlamına gelen salat’tır. Dua olması ve İslam ümmeti arasında her Müslümanın bir diğerine dua etmesi sebebiyle de Müslümanlar arası destek anlamını da taşır.
Tüm bu anlatımlarımızı bir sonuca bağlayalım. Kelimelerle uğraşmak kasıtlı kişilerin yapacağı iştir. Lafla peynir gemisi yürümez demiş büyüklerimiz. O halde anlamamız gereken şudur ki salat veya onun çoğulu salavat Allah yolunda kul olmak demektir. Dua etmek, ilimle dine destek olmak, gerektiğinde el ile cihat etmek demektir. Salat namaz kılmak, hamd etmek, Allah’ı yüceltmek demektir. Kardeşin kardeşe yardım etmesi demektir. Dünyanın öteki ucunda dahi olsa bir kardeşin ağlıyorsa senin burada gülmemen demektir. Gülmelerine onu da ortak kılman için elinden ne geliyorsa yardım etmen demektir. Ve tüm bunları bize öğreten, bu yolda nice eziyetlere katlanmış sevgili peygamberimizi de yad ederek, ona dualar etmekle vefalı bir ümmet ve tüm bunları yalnızca Allah rızası için yaparak Rabbine layık bir kul olmak demektir.
Yazımızı bir salavat ile bitirelim. Sevgiyle kalın.
“Allahım sen peygamberimiz muhammed aleyhisselam’a, onun ailesine, arkadaşlarına, rahmet eyle, ona en yüksek makamı ihsan eyle, mekanını, makamını cennet eyle, ondan önce salih kullarına verdiğin gibi onu da mübarek kıl, biz ondan razı olduk, sen de ondan razı ol. Onun getirdiği dininin yolunda mücadele eden tüm mücahitlerimize destek ol. Yardımcıları ol. Düşmanlara karşı onları muzaffer eyle. Vatan ve millet uğrunda savaşan kahraman ordumuzu da girişmiş olduğu bu çetin savaşta galip kıl. Sen darda kalmışların sahibi, kimsesizlerin kimsesi, mazlum kullarını ezen zalimleri kahreyle. Bizleri de bağışla. Günahlarımızı affet. Bütün Müslümanları koru. Dünyada ve ahirette bize iyilikler ver. Bizi cehennem ateşinden koru. O hesap gününün şiddetinden sana sığınıyoruz. Ey merhametliler merhametlisi Allah’ım. Çünkü sen bağışlamayı seversin.”

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir